Bài hát nhạc thánh theo tone: U

Bài Ca Ngợi Khen

1. Tạ ơn [A]Cha yêu nhân gian, chịu [Amaj7]khổ đau
[D]Giờ này chúng [E]con chúc tôn danh [A]Ngài
Tình [D]yêu Cha ban thế [E]nhân. Chiên...


Bên Tôi Là Chúa Giê-xu

1. [G]Một người bạn đường [C]thân [G]mật. [C]Một bạn đường yêu [G]dấu.
[Am]Ở luôn bên cạnh tôi, [D]sẻ chia bao buồn [G]vui.
[G]Một người đầy...


Bài Ca Nguyện Cầu

1. [Cm]Lạy Giê – hô – va,… Chúa nhân [Fm]từ hay thương xót ôi![Cm]....
[Fm]Vọng trông nơi Cha… chúng con [G]xin thiết [G7]tha kêu cầu[Cm]…...


Bài Hát Sai Đi

Nguyện Ngài [Am]chúc phước dẫn dắt chúng con thái [F]an trọn đời.
Ngài luôn [C]bên chăn [Dm]dắt cuộc [E]sống,
Tình yêu [F]Chúa vẫn giữ con ở...


Bài Hát Sai Đi

Nguyện Ngài [Am]chúc phước dẫn dắt chúng con thái [F]an trọn đời.
Ngài luôn [C]bên chăn [Dm]dắt cuộc [E]sống,
Tình yêu [F]Chúa vẫn giữ con ở...


Bước Với Chúa Yêu Thương

1. [F]Bước với Chúa yêu [Dm]thương tôi đi muôn [Bb]phương không vương lo [Gm]buồn,
[C]Đường gập ghềnh nhưng [C7]chan hoà ánh chiếu [F]dương, ...


Bước Với Giê-xu

1. [G]Bao thời gian [D/F#]qua đếm phước Ngài [Em]ban. [D]
[Am]Trên đời con nay Chúa luôn luôn [D]tin dùng.
Từ nay [G]con hân hoan [B7]nhìn...


Ca Khúc Tâm Linh

1. Tình [D]yêu Chúa [Bm]Trời bền [G]vững muôn [A]đời
là đồn [F#m]lũy cho [Bm]người gặp giông [G]tố gió [A]mưa,
là [Bm]nơi trú [Bb]ẩn giữa...


Ca Ngợi Chúa

[C]Ngợi khen [F]Chúa Ba [G]Ngôi đời [F]đời.
[Dm]Ngợi khen [G]Chúa trên [C]trời.
[Am]Lòng cung kính hoan [Em]ca ngàn [F]lời, [Dm]hòa đồng tụng...


Ca Ngợi Chúa

[C]Ngợi khen [F]Chúa Ba [G]Ngôi đời [F]đời.
[Dm]Ngợi khen [G]Chúa trên [C]trời.
[Am]Lòng cung kính hoan [Em]ca ngàn [F]lời, [Dm]hòa đồng tụng...


Ca Ngợi Chiên Con

1.[Ab]Muôn câu ca tôn vinh Giê-xu [Ab]là Cứu Chúa,
Đấng [Ab]giàu lòng yêu [G]thương cứu chúng [FM]sinh.
[Eb]Trên thập tự [Db]nơi Gô-gô-tha Chúa...


Cầu Xin Cha Đổi Lòng

[C]Cầu xin [Em7]Cha đổi lòng[Dm7], [G]làm tâm linh trắng trong[C].
[Am7]Cầu xin [Em7]Cha đổi lòng, [G]khiến con đây giống Ngài[C].
Phận con đất...


Cha Yêu Thương

1. [G]Nơi Gô – [Bm]tha Chúa [C]chết thay vì [D7]con,
[G]ban ơn [Bm]thiêng tha [C]thứ bao tội [D7]con.
Từ ngôi [Em]cao [D]sang Ngài đã [G]xuống...


Chúa Đấng Vĩ Đại

[Em]Khi con ngắm xem khung trời,
[C] thiên nhiên rất đỗi tuyệt vời,[G]con ngây [Am]ngất với lòng [B7]yêu kính Cha.
[Em] Sông sâu núi cao muôn...


Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha

[C]Chúa [B]tôi cô đơn[Am] [G]lặng lẽ [F]mang thập [C]hình.
Bước [E7]lên trên [Am]đồi,hồn nghe tan [F]vỡ với muôn [C]sầu [G]đau.
[C]Đám [B]đông...


Chúa Biết Lòng Con

Lạy Giê-[Ab]xu, Chúa biết lòng con yêu [Bbm]Ngài
Lạy Giê-[Eb7]xu, Chúa biềt lòng con yêu Chúa
Vì [C]Chúa đã yêu thương [Fm]con
Vì Chúa chết...


Chúa Đáng Ngợi

1. [F]Đáng ngợi, Ngài thật [Gm7]đáng ngợi.
Ngài là [C]Vua, Chúa các [C]thần,[C]Ngài [C]thật [F]đáng [F]tôn.
Đáng ngợi, Ngài thật [Gm7]đáng...


Chúa Đem An Vui Cho Tôi

1. Lòng tôi [D]hân hoan ca [G]hát,nếm biết [D]ơn cao sâu nơi Ngài.
Lòng tôi [D7]luôn vui tươi [G]cất tiếng [Asus2]ca[A].
Ngày hôm [D]nay Cha mang...


Chúa Là Tốt Lành

[Em]Chúa quyền năng, [D] lớn tiếng chúc [A]tán Vua [Em]tốt lành thay, [C]hoan ca chúc [D]tôn,
[Em]Chúa quyền năng, [D ]tin nơi Vua [A]Giê-xu [Em]tốt...


Chúa Là Tốt Lành

[Em]Chúa quyền năng, [D] lớn tiếng chúc [A]tán Vua [Em]tốt lành thay, [C]hoan ca chúc [D]tôn,
[Em]Chúa quyền năng, [D ]tin nơi Vua [A]Giê-xu [Em]tốt...


Con Tin Cha

[D]Con tin [A/C#]Cha luôn biết điều [Bm]con cần [Bsus4],
Và Cha [Em]luôn chu [Em7/B]cấp mọi sự cho [A] con.
Lòng [A/C#]con [D]tin [A/C#]Cha ban...


Đoàn Dân Giao Ước

Những khi [C]lòng đầy ưu tư chán [G]chường.
Chúa nhân [Am]từ đầy quyền năng vô [Em]đối.
Ngài nâng [F]bước nắm chắc [G]tôi trong đôi [E7]tay...


Đi Với Giê-xu

Câu 1:
Bước đi với [Bb]Ngài dù muôn gian khó vẫn luôn không [Eb]thay dời.
Dẫu muôn biển [F]đời cuồng phong vây hãm vẫn đi với [Bb]Giê-xu....


Gần Bên Chúa Càng Hơn

[Bb]Gần bên Chúa càng [Bb]hơn,
[F]nguyện theo Chúa không rời[Bb].
[A]Lòng con khao khát được tôn [G]thờ Ngài,
[Gm7]để [F]lắng nghe Cha...


Xin Cho Con Đi Đường Ngài

1. [F]Xin cho con đi đường Ngài, [C]dạy con lối [F]đi!
Xin Cha ban [G]ơn điều động [G7]dạy con lối [C]đi! [C7]
[F]Dạy con theo [Bb]lối đường...


Xin Chúa Sai Tôi

1. Kìa [Ab]chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]ánh sáng [Db]trong đêm [Ab]trường
cần ánh [Eb7]dương rọi sáng [Ab]luôn.
Kìa chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]tiếng...


Xin Thứ Tha

[D]Lòng [D/C#]cầu xin Cha Ái [Bm7]Từ,
[D/A] thấy [Em7]chúng con thấu [A7]đáy tim.
[D]Lòng [D/C#]này hằng xin Cha Ái [Bm]Từ, [D/A]
Chúa...


Vui Trong Danh Giê-xu

1. [Dm]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] hát này.
[A]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] ca [D]mừng
[D]Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập...


Vì Ngài Tôi Hát

1. Vì Ngài tôi [F]hát suốt [C7]trong cuộc [F]đời,
Ơn Ngài tha [Bb]tội lòng [Bbm6]tôi đổi [F]mới.
Vì Ngài tôi hát khắp nơi [C#]xa [Dm]gần,...


Vì Giê-xu sống

1. [G]Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống [C]dương trần,
Xót thương con [G]người
Sống trong tuyệt [Am7]vọng[D7].
Thân vàng hy...


Vì Chúa Toàn Năng

Diệu vinh thay là [C]Giê-xu, Ngài thật [Cmaj7]đáng ngợi,
Cùng dâng [Bb]lên đôi tay con tôn thờ.
Ngài là [F]Vua quyền năng chí [G]thánh....


Giê-xu Chọn Tôi

Câu 1
Chúa đã chọn [Em7]tôi từ khi [A7]tôi còn là [D9]hài nhi thôi.
Chúa đã gọi [Em]tôi và [A7]khiến đời tôi nên mới[D].
[D7]Ngài ban cho...


Truyền Rao Danh Thánh

Cùng truyền [F]rao danh [C/F]Cha Chí [F]Thánh, [Bb/F]
ngợi khen [F]danh Giê-xu [Gm]Chúa muôn loài [C]đáng tôn [C7].
Ngài ngự [Am]trên ngôi cao...


Truyền Rao Danh Thánh

Cùng truyền [F]rao danh [C/F]Cha Chí [F]Thánh, [Bb/F]
ngợi khen [F]danh Giê-xu [Gm]Chúa muôn loài [C]đáng tôn [C7].
Ngài ngự [Am]trên ngôi cao...


Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ

[Am]Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng đến các cửa [Em]Ngài bằng lời cám [Am]ơn.
Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa...


Trọn Cả Tấm Lòng

1/[G]Giờ này [D/F#]trọn cả tâm hồn [Em]con hướng [D]lên Cha từ [C]ái,
lòng con ước [D]ao khát khao gặp [D7]Ngài ...
Lạy Cha [G]yêu, nguyện...


Xin Thần Linh Ngự Đến

Cầu xin [Bb]Chúa thánh Ngài mau [Gm]đến trong [Eb]nơi thánh [Cm]nầy,
Cầu xin [F]Chúa thánh Ngài mau đến ngự [A7]trên chính [Dm]tôi…
Cầu [Gm]xin...


Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

1. Đời [Ab]đời [Eb9]vinh quang [Ab]quy thuộc Đức [Eb7]Chúa Trời tôn [Ab]Thánh.
Đấng [Db]đã vì thế [Ab]nhân tội lỗi [Bb9]phó Con độc [Eb7]sanh....


Khát Khao Dòng Nước

1/
[D]Nhìn nai [C#]kia khát khao [Bm]dòng nước [A]mát như con thèm[G] chính Chúa [Asus4]Cha [A7]toàn [D]năng….
[D]Lòng con [C#]đây chỉ mong...


Khát Khao Dòng Nước

1/
[D]Nhìn nai [C#]kia khát khao [Bm]dòng nước [A]mát như con thèm[G] chính Chúa [Asus4]Cha [A7]toàn [D]năng….
[D]Lòng con [C#]đây chỉ mong...


Trong Cha

Trong [G]con là sự [D/G]sống Cha, nguồn [Em]năng lực tươi [D/E]mới luôn,
Niềm [C]hy vọng không [D/C]đổi thay vì [G]ơn Chúa [D]ban.
Trong [G]con...


Cùng Chúc Tôn Chúa

[G]Nguyện đồng lòng hát [C]ca, [D7]cùng nhau chúc tôn [G]Ngài
[G]Hòa nhịp đàn ca [C]ngợi danh Vua [D7]Thánh
Ngài là [G]Vua đời đời chí [C]cao...


Ngài Đáng Được Ngợi Khen

[C]Giê-xu là Chúa vui mừng [G7]hát khen ngợi [C]Chúa tôi
[F]Lời ca câu [Am]hát dành cho [D7]Đấng đang trên [G7]ngôi
[C]Phước hạnh thay Chúa...


Hiệp Lại Trong Ân Điển

1. Hiệp [Eb]lại trong ân điển Ngài[Ab]
Dự [Eb]phần trong công tác Ngài[Ab]
Cùng nhau [Gm]đến chăm xem Chúa thôi
Chẳng vì [Fm]những ơn lạ...


Xin Cha Khiến Hiệp Một

Lạy Cha [Dm]khiến hiệp [F]một bằng Thần [C7]Linh yêu thương của Ngài
Xin dẫn [Bb]dắt chúng con [C7]trong niềm tin nơi [F]Chúa[F7]
Để thế...


Cùng Họp Nhau

Cùng họp [A]nhau dưới chân Chúa
Chúng ta [D]hòa theo nhịp đàn
Hát tôn [E]vinh Vua Giê-xu, Chúa yêu [E7]thương
Cùng đợi [A]chờ dưới chân...


Kết Chúng Con Làm Một

1. [F]Hôm nay chúng [C/E]con dâng [Am]Ngài Chúa ôi[Dm]
[Bb]Đến viếng [F/A]thăm dân tộc con[Csus4] [C7]
Hiệp lại [Bb]trong mỗi [C7]tấm lòng ...


Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài

[D]Con chỉ [A/C#]mong tôn cao danh [Bm7]Ngài [Em7]
Giờ con lặng [D]yên [A7]đến trước ngôi Thánh [Bm7]Ngài [D7]
Vì con luôn [G]muốn bên [A7]Ngài...


Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa

[C]Ha-lê-lu-gia, cảm tạ [Em]Chúa
[Dm]Con xin dâng lên Chúa tiếng hát[C] [G7]khen
[C]Ha-lê-lu-gia, cảm tạ [Em]Chúa
[Dm]Tung hô danh tôn...


Đến Tôn Thờ Chúa

[F] Trong danh [Am]Chúa chúng con quây [Bb]quần cùng ngợi ca [Csus4]chúc [C7]tôn
[F] Dâng lên [Am]Chúa tất cả tấm [Bb]lòng ngập tràn yêu...


Chúc Tán Danh Chúa

[Eb]Đáng hát xướng chúc [Fm]tôn Ngài là [Gm]Chúa [Cm]
Ngài thật [Eb]xứng đáng chúc tán [C7]kính yêu tôn [Fm]thờ [Bb7] [G7]
Hãy mau [Cm]cùng tụng...


Dâng Chúa Lời Suy Tôn

[D]Con xin dâng lên muôn lời suy tôn
Khi con vào [G]nhà [A7]Cha kính [D]yêu [A7]
[D]Con xin dâng [Em7]lên muôn lời yêu [F#m]thương [Bm]...


Hát Vì Giê-xu

Giê-xu [F]ơi con hát vì [Gm]Ngài
Giê-xu [C]ơi [C7]con hát cho [F]Ngài
Giê-xu [D7]ơi con hát trong [Gm]Ngài
Vì [C]Ngài yêu con biết...


Hiệp Một

Hiệp một [G]trong danh Cứu [C]Chúa chí [G]cao
Hiệp một [Em]trong Giê-xu [A9]bởi tình [D7]yêu
Nếu chúng [G]ta yêu Chúa
Hãy [G7]cho mọi...


Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao

[G] Lạy Cha [C]Thánh con xin dâng [D7]lên[C]
[G] Lời ca [C]chúc tôn Cha nơi [D7]rất cao[C]
[G] Lòng vui [C]sướng Chúa ở trong [D7]con[]C[...


Hát Lên Ha-lê-lu-gia

1. [Cm]Hát lên ca [Gm]vang Ha-lê-lu-[Cm]gia
Ơn [Bb]Giê-xu [Eb]quá sâu [Fm]rộng mêng [G7]mông
[Cm]Tình thương Chúa [Gm]vững bền
[Ab]Hằng...


Ngài Là Vua Trên Muôn Loài

Ngài là [B]Vua trên muôn [Eb]loài
Ngài là [Cm]Chúa cả vũ [F7]trụ
Lòng [Bb]tôi tôn ca Ngài
[Eb]Là Giê-hô-va, [Bb/F]Đấng [F7]trọn [Bb]lành...


Ha-lê-lu-gia! Tôn Cao Chúa

1. [Bb]Giê-hô-va danh Chúa được [Eb]tôn cao
[C7]Vua trên muôn vua, Đấng quyền [F7]năng
[D7]Danh Giê-hô-va đáng tụng [Gm]ca...


Ngài Là Chúa

Ngài là [A7]Vua Chúa muôn [D]đời
Ngài đã [F#m]sống đắc thắng cõi [Bm]chết
Chúa rất quyền [A7]oai
Mọi đầu [G]gối sẽ quỳ
Mọi môi...


Toàn Năng Thay Chúa

Toàn năng [C]thay Chúa [G/B]Giê-xu [Am]năng quyền
Luôn nâng [Dm]đỡ dẫn dắt giúp [Fm]sức con ngày [C]đêm[G7]
Toàn năng [C]thay Chúa [Em]vinh...


Ngài Được Tôn Cao

[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn loài rất cao vời [Bb]thay
Ngài được [G]tôn rất [C7]cao
[F]Hát lên lời xướng ca mừng [F/A]Chúa muôn...


Tôn Vinh Cha

[C]Tôn vinh Cha chung [Em]nhau ta ca vang [F]Ha-[G7]lê-lu-[C]gia
[F]Ha-[G7]lê-lu-[C]gia
[F]Ha-[G7]lê-lu-[C]gia
.


Chúc Tôn Chúa

[Dm]Hãy cùng mọi người tôn kính [C]Cha oai quyền
Vinh [Bb]hiển Ngài rạng ngời khắp thế [A7]gian
[Dm]Hết lòng thờ phượng, [C]hát ca tụng Ngài...


Chúc Tôn Chúa

[Dm]Hãy cùng mọi người tôn kính [C]Cha oai quyền
Vinh [Bb]hiển Ngài rạng ngời khắp thế [A7]gian
[Dm]Hết lòng thờ phượng, [C]hát ca tụng Ngài...


Tôn Cao Danh Giê-xu

[G]Giê-xu xin dâng lên Ngài lời [C]chúc [G]tôn
[C]Giê-xu ngợi [D7]khen danh Chúa trên [Bm]trời [Em]
Kìa khắp [Am]đất, hoà [D7]nhịp với ca...


Chúa Chí Thánh

[F]Thật thiêng [Dm]liêng, thật [Gm]là chí [C]thánh
Chúa ôi [Am]Ngài đáng [D,]cho lòng [Gm]này chúc [C7]tôn Ngài [F]thật thiêng [Dm]liêng
Ngài...


Chúa Xứng Đáng Thay!

[Ab]Chúa đáng tụng ca, [Db]Chúa đáng tụng ca
[Ab]Ô thật [Fm7]đáng tôn danh [Bbm7]Ngài[Eb7]
[Ab]Chúa xứng đáng được tôn
[Db]Vinh hiển với...


Giê-hô-va Ni-si

[C]Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
[G7]Giê-hô-va Ni-si, [C]Ni-si
[F]Chúa của mọi đắc thắng oai quyền
Ngài ban cho [G7]ta chiến thắng thế...


Chúng Con Yêu Ngài

Hỡi linh hồn [F]ta khá ngợi khen Đức [Gm]Giê-hô-va
Mọi [C]điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của [F]Ngài
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen...


Danh Quý Trọng

[Ab]Giê-xu là danh quý trọng [Eb]nay!
Giê-xu nghìn thu không đổi [Ab]thay!
[Ab]Giê-xu [Ab7]thiết hữu công bình [Db]bấy!
[Bb]Ha-lê-lu-gia,...


Ngợi Khen Danh Cha Thánh

1. [Ab] Ngợi khen danh Cha thánh
[Db] Hát chúc tôn Giê-[Eb7]xu
[Bbm] Lòng con luôn vui hát
[Eb7] Hát xướng ca danh [Ab]Ngài
[Ab]...


Nhìn Lên Cha Thánh

1. Lòng con [C]khiêm cung khi nhìn [C/E]lên Cha [F]Thánh
Lòng con [C]yên vui trong tình [C/E]yêu của [F]Ngài
Mọi vinh [C]hoa trên đời [C/E]nay...


Tôn Vinh Chúa Muôn Đời

[Bb] Dâng Cha mến yêu trên trời rất [Cm]cao vời
Tiếng [F7]hát yêu thương suy tôn đến [Bb]muôn đời
Nguyện Ngài [Bb]ban thiên ân đến [G7]trên...


Tôi Sẽ Ngợi Ca

[F]Tôi [C/E]ngợi khen danh Chúa [Dm]Trời [Dm7/C]
Bằng [Bb]tất [C7]cả tâm [F]hồn [F7]
Thuật [Bb]hết những phước [C]ân Chúa [A7]ban cho tâm...


Vua Sẽ Đến

[G]Chúc tôn Chúa [C]Trời
[D7]Ca khen danh thánh [G]Ngài
[Em]Yêu thương [Em7/D]không bến [C]bờ
Giê-[D]xu [C]đã [D7]đến
[G]Dẫu khó...


Hát Cho Ngài

[Dm]Hãy hát một bài mới dâng lên Ngài
Hãy hát ca tụng Chúa hỡi muôn [A7]loài
[Gm]Cất tiếng hát chúc tán dâng [A7]lên Ngài
[Dm]Hãy hát...


Lớn Bấy Duy Ngài

1. Khi xem muôn [A]vật do [A7]tay Thiên Chúa sáng [D]tạo chúng
[D#dim] Cứu Chúa của [A]tôi, lòng [E7]cảm xúc bao kinh [A]sợ
Tôi xem sao...


Với Cả Trái Tim

Dùng đôi [Dm]môi con sẽ chúc [G]tôn Ngài
Lưỡi con [C]xin dâng lên tiếng [F]ca
Mắt con [Bb]hằng ao ước thấy [E]chính Ngài
[F]Xin cho con...


Vua Các Vua

[Em]Giê-xu Vua muôn vua và Chúa [B7]mọi chúa
Ha-lê-lu-[Em]gia!
Giê-xu Vua muôn vua là Chúa mọi[B7] chúa
Ha-lê-lu-gia!
[Em]Giê-xu...


Giê-Xu Đẹp Thay Danh Ngài

[F]Giê-xu danh thánh rất [Am]diệu [Dm]kỳ
Đấng cứu chuộc [Gm]nhân gian
Đành lìa ngôi [C]báu [Bb]xuống [F/A]dương [C7/G]gian
Em-[F]ma-nu-ên...


Danh Cao Quý

Chúa [C]Thánh trời [Em]cao danh [F]Chúa soi rạng ngời [C]muôn đời
Tiếng [Dm]suy tôn vang dậy [Fm]khắp nơi trần [G7]gian
Luồng [F]vinh quang lan...


Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

[A] Dâng lên Chúa [E/G#] lời ngợi ca
[F#m]Chúa hỡi tất cả[C#m] linh hồn con[D]
Thiết tha yêu Ngài[A/C#]
[D]Thiết tha dâng [A]Ngài...


Suy Tôn Chúa Năng Quyền

Thành [G9]kính dâng [G]lên ngàn [Em9]tiếng suy [Em]tôn [Bm7]
[C] Chúa oai nghi năng [Dsus4]quyền [D]
Lòng [G9]con trông [G]mong, lòng [Em9]con...


Ngợi Ca Tình Yêu Thiên Chúa

Cùng nhau [D]ta vui hoan [Em7]ca tình yêu Thiên [F#m]Chúa đến [Bm]muôn đời, hát khen [Em7]ngợi [A7]
Chúa trên [D]trời
Cùng nhau [D]ta vui hoan...


Hát Khen Giê-Xu

Nguyện [F]xin Thiên ân của Chúa Trời
Sẽ [C7]ban cho dân Ngài [F]mãi mãi
Nguyện [Bb]mãi hát xướng chúc [F]tôn Giê-xu[Dm]
Hát [Gm]khen Vua...


Vinh Quang Vua Giê-Xu

[G]Ôi rạng ngời[C] [G] [G7]Thiên nhan vinh [C]quang đời đời
Từ ngôi [G]chí thánh nguồn [Em]yêu thương soi rạng nơi [Am7]nơi [D7]
[G]Ôi rạng...


Vui Mừng Ca Hát

[G]Vui mừng ca hát [C]khen ngợi Ngài
Rao [D7]truyền quyền năng Ngài [G]khắp
Danh Ngài tôn quý [C]trên mọi loài
Nước [D]Cha mau đến...


Tình Yêu Lớn Lao

Tình [G]yêu Ngài thật [D/F#]cao cao vút trời [Em]mây
Biết lấy chi đo [C]lường
Ôi [D7]tình yêu Chúa vời [G]cao [D7]
Tình [G]yêu Ngài thật...


Giê-Xu, Con Suy Tôn Ngài

Giê-[G]xu con suy [Em]tôn Ngài[C]
Ngự vào lòng con phút [G]này
[Em]Hiện hữu giữa chính nơi [Bm]con tôn thờ
[C] Hỡi Chúa lắng [A7]nghe bao...


Vinh Diệu Chiên Con

[E]Vinh diệu cao [B/D#]quý thay Chiên Con [C#m]này
[E]Giê-xu [A]con suy tôn mình [B7]Chúa thôi
[E]Chúc tụng cho [E7]Đấng trên ngôi muôn [Am]đời...


Tôn Thờ Ba Ngôi

1. [F]Cha [Gm]Thánh, chúng con [C7]thờ [F]tôn
[F7]Dâng lên [Bb]Chúa cả tâm [C]hồn [F]con
[Bb]Yêu [Gm7]Ngài [C7]càng [F]hơn
2....


Dâng Lời Tán Dương

1. [A] Lòng con cúi dâng lên Cha [D]lời xướng [E7]ca
Với bao nhiêu tâm [C#m]tình thiết [F#m]tha
Vì danh [D]Cha cao [Dm]sang tôn [E7]nghiêm ngàn...


Lạy Cha Yêu Thương

Lạy [F]Cha yêu [Gm]thương[F/A], lòng con [C7]yêu kính [F]Chúa
Lời [Bb]hát [F/A]con [Gm]dâng [F]Chúa muôn [F/C]đời cao [C7]vời
Lạy [F]Cha yêu...


Quỳ Nơi Chân Chúa

Tôi sẽ [D]đến trước ngai [F#m]Vua
Và quỳ [G]nơi chân [D]Giê-[A7]xu
Tại trước [F#m]mắt Chúa
Có [B7]tất cả vui [Em]mừng [A7]
Vì thật...


Hãy Đến Với Ngài

[F] Hãy đến với Ngài
Muôn muôn người yêu [Gm]Chúa
[Gm] Hãy hát tôn [C7]vinh
Ca tụng danh [F]thánh
[F] Đưa tay cao lên
[F7]...


Cất Tiếng Ca Vang

1. [Em]Cất tiếng [Am]ca vang thánh [D]thay là [G]Chúa
[Em]Cất tiếng [Am]ca vang phước [B7]ân thuộc Ngài
Cất tiếng [Am]ca vang kính [D]khen...


Cùng Đi Trong Cung Vua Thánh

[E7]Mừng vui hân hoan [Am] ca hát vang trời
[G] Tung hô chúc tôn [Dm] dâng Vua Giê-xu
[E7]Lòng luôn xin trao [Am] tâm trí [Fmaj7]cho Ngài...


Dâng Lên Vua Thánh

[C]Dâng lên Vua Thánh muôn ngàn lời tạ [Em]ơn tôn vinh
Chúng con[Am] dâng Ngài tiếng [Dm]ca
[G7] Dâng Ngài tiếng [C]ca
[C]Dâng lên Vua...


Tôn Cao Danh Chúa

1. [C]Cha [Cm7]yêu dấu [Dm]ôi chúng con [G7]xin dâng lời cao [C]quý nhất
[Em]Tôn vinh Cha nhân [F]ái, quản [D7]cai đời [G7sus4]con [G7]
Điệp...


Ngợi Khen Giê-Xu

[Dm]Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi [C]khen Giê-xu
[C7]Mọi vạn vật trên đất hãy đến ngợi [F]khen Giê-xu
[Dm]Và mọi người trên [D7]đất hãy...


Nhưng Trước Hết

[F]Nhưng trước [C/E]hết con [Dm]hãy tìm kiếm [Am/C]Chúa
[Bb]Cùng với [F/A]công nghĩa [Gm7]Cha[C]
[F]Ngài sẽ chu [C/E]cấp tất [Dm]cả mọi điều...


Chúa Vĩ Đại

1. Cùng [Cm]tạ ơn Cha yêu thương quyền [Eb]năng trỗi cao
Ban [D7sus]ơn cho tôi dắt [G7]tôi suốt trong cuộc [Cm]đời
Đời nhiều phong ba tai ương...


Ngài Thật Tốt Thay

1. [G]Ngài thật tốt [Am]thay
[D7]Ngài thật tốt [G]thay!
[G]Ngài [G7]thật tốt [C]thay,
Thật tốt [G]thay [D7]cho [G]tôi
2. [G]Ngài...


Cung Kính Tôn Vinh

1. [Em]Họp lại [G]đây cung kính[Am] hát tôn vinh Ngài[En]
Là [C]Chúa Giê-[D]hô-va toàn thế [Em]gian
[Em]Toàn quyền toàn [G]năng bất [Am]biến...


Ca Ngợi Chúa Tôi

[D]Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Giê-xu [A7]tôi
Cất tiếng hát chúc tán Giê-xu [D]thôi
Ca không thôi, dâng [D7]lên trọn đời [G]sống
Chúa tôi cao...


Vượt Trên Tất Cả

Vượt trên hết [C]năng quyền, [Dsus4] vượt [D7]trên các [G]vua
Vượt trên hết [C]thiên nhiên, trên [Dsus4]cả muôn [D7]vật đời [G]này
Vượt tận...


Lòng Con Tôn Kính Cha

[A]Lòng con tôn kính [Bm7]Cha
Đấng [E7]đã tạo dựng nên vũ [A]trụ
[A]Lòng con tôn kính [Bm7]Cha
Đấng [E7]đã tạo dựng nên chúng [A]con...


Hát Ha-Lê-Lu-Gia

[F] Hãy đến tôn thờ
Giê-xu Chân Chúa muôn [Bb]đời
[Gm] Cúi xuống tôn [C7]vinh
Ca ngợi Chúa Cha toàn [F]năng
[F] Hỡi Chúa Giê-[Dm]xu...


Tôn Vinh Cứu Chúa

[Eb]Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời
[Ab]Chiên Con xưa chết thay cho [Eb]người
[Bb]Ngài ban ơn rời [Eb]rộng phong [Cm]phú
[Fm]Mời bạn thờ...


Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

[C]Thánh thay! Thánh thay! [G7]Thánh [C]thay! [C7]
[F]Vinh quang [F#dim]Chúa Giê-hô-[G7]va
[C]Thánh thay! Thánh thay! [G7]Thánh [C]thay! [C7]...


Công Việc Tay Chúa

1. Nhìn bầu trời [A]xanh bao la tâm hồn
[D]Con cất tiếng hát ngợi khen Chúa [E]Cha [D]vô song [E7] tuyệt [A]vời
Nhìn nơi thiên nhiên xinh tươi...


Mau Cùng Đến Tôn Thờ Chúa

1.[D] Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa[G] ta[D]
[A7]Nào cùng nhau chúc tôn Ngài Đấng[G] oai [D]quyền
Điệp Khúc:
[G]Sẽ đến lúc thế giới...


Cùng Đến Dâng Lời Suy Tôn

1. [F]Dương quang cõi [C]trần Ngài vui [Bb]xuống chốn ô tội
[F]Cho đôi mắt [C7]này được tỏ[F] tường
[F]Vinh quang sáng [C]ngời làm con [Bb]cúi...


Chúc Tôn Thiên Chúa Cao Vời

1. Cùng [Dm]nhau dâng lên Thiên [F]Chúa
Ca [Gm]khúc chúc tôn từ [A]tấm lòng
Bài ca tạ ơn Thiên [Gm]Chúa
Trong nắng [A7]mai mỗi ngày hãy...


Đến Cùng Cha

Cùng [F]đến với Chúa Cha từ [Bb]ái
Cứu Chúa của tình [F]yêu ngập tràn bao phước [Gm]hạnh[C7]
Cùng đến với Chúa Cha từ [Bb]ái
Cứu Chúa ban...


Chiên Trời Xứng Đáng Thay

[Bb]Xứng đáng! [F]Xứng đáng! [Eb]Chiên Con [Bb]Trời
[Eb]Xứng đáng! [Bb]Xứng đáng! [F7]Chiên Con [Bb]Trời
[Bb]Xứng đáng! [F]Xứng đáng! [Eb]Chiên...


Nguyện Tôn Vinh Chúa

Nguyện [Dm]tôn vinh ngợi khen danh [Gm]Giê-xu toàn năng
Dùng lời [Dm]hát chúc tán tạ ơn [Asus4]Chúa [A7]
Nguyện [Dm]tôn vinh ngợi khen danh...


Tâm Con

1. Tâm con[A] trông mong[F#m]
Được nhìn [D]xem muôn dân thờ [E7]phượng Ngài
Trong lòng con[A] luôn cầu xin[F#m]
Lời ngợi [D]khen danh...


Thờ Tôn Chúa Chí Cao

1. Lòng con [F]hân hoan ngợi khen danh Chúa[Gm]
Lòng con [F]khiêm cung nguyện tôn kính Ngài[C7]
Vì tội [F]tôi nên Ngài mang đau đớn[C7]...


Hô-Sa-Na!

1. [G]Hô-sa na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển [D7]vinh
Hô-[G]sa-na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển...


Chúa Vinh Hiển

[A] Bình an Vua, [E] Thần khôn ngoan
[G] Đầy ân thiêng [Bm] Con Chúa [E7]Trời
[A] Vua các chúa, [E] Thần oai nghiêm
[G] Ngợi tôn Vua Cứu...


Xin Cha Ban Thêm Dầu

1. Xin Cha [D]ban cho thêm [Bm]dầu cháy trong [G]lòng con
Xin Cha [D]cho tâm linh [Bm]bùng cháy [A7]luôn
Xin Cha [D]ban cho thêm [Bm]dầu cháy...


Nguyện Chúa Được Tôn Cao

Lòng tạ [Bb]ơn [Eb/Bb]Chúa chí [Bb]cao
Ngài [Bbmaj7]luôn ở [Eb/Bb]với mỗi [Bb]chúng con [Dm7/A]
Đồng ca [Gm]xướng chúc tán Chúa [F2]Cha
Ở...


Tôn Vinh Chúa

Tôn vinh [Dm]Chúa trong mỗi lúc, trong mỗi [Bb]nơi
Tôn vinh [Gm]Chúa trong mỗi [C7]lúc, trong mọi [F]nơi
Ca [Dm]ngợi Ngài mỗi lúc, trong khắp...


Thờ Tôn Chúa Nhân Từ

1. [C]Khoan dung lẫn [Am]nhân từ
[Em]Yêu thương với [Am7]công bình
[C]Mang dáng dấp [Am]con người là [Dm]Chúa tôi thành [G7]nhân
[C]Vua...


Cùng Chúc Tôn Ngài

1. Lòng [C]con dâng khúc ca [Dm]vui mừng
Ngợi [Gm]khen Giê-xu chí [Am]cao
Lời [C]Giê-xu phán rất [Dm]nhân từ
Làm mới [Am]tâm [Am7]sinh...


Hát Như Đa-Vít

Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên Chúa
Cảm tạ [C]Chúa nhân từ
Tôi hát [D]lên giống [B7]như Đa-vít [Em]xưa
Trọn đời [Em]tôi dâng lên Thiên...


Chúa Ban Bình An

Nhiều khi giông [Eb]tố đang vây [Ab]kín lấy tâm hồn con [Eb]đây
[Cm] Ôi Giê-xu [Fm7]ơi, [Bb7] lắng nghe lời [Eb]con
Sầu đau tan biến khi con...


Phục Hưng

[F] Nguyện cầu Giê-[C/E]xu ngự trên ngôi [Dm]cao quyền năng[Dm7/C]
Chúa Đấng nhân [Bb]từ thương xót
Ngài ôi đoái [C]xem quanh đây bao [C7]hoang...


Đức Thánh Linh

[F]Xin [Bb]Thần Linh [F]Chúa dẫn [G9]dắt tỉnh [C7]thức lòng [F]con [C/E]
[Dm]Thần [C]Linh trong [F]con [Dm]thay [G]đổi nên người tươi [C]mới[Caug]...


Lời Khẩn Nguyện

[C]Cha ôi xin hãy [G/B]lắng nghe, [Am]nhậm lời vì con [Em/G]khốn cùng
[F]Bảo vệ hồn linh [C/E]con, đời con [D7]hiến cho Ngài [G7]đây
[C]Xin Cha...


Tâm Hồn Trong Trắng

Tạo [F]nên trong con trái [C/E]tim thật trắng [Bb]trong Chúa [F/A]ôi
[Csus4] Tâm linh con cũng xin [C]được Ngài đổi mới luôn[F]
Tạo [F]nên...


Bài Ca Ăn Năn

Của lễ đẹp lòng Chúa [Fm]Trời
Là tấm lòng đau [C7]thương
Của lễ đẹp lòng Chúa Trời
Là tấm lòng ăn [Fm]năn
Đức Chúa Trời ôi, lòng...


Xin Thần Linh Chúa Đến

Vào [G]trong những ngày sau[Em] cuối [C]Chúa hứa
Ngài ban[D] Thánh Linh [D7]Ngài [G]gia trên khắp muôn [Em]muôn loài
[C]Ban cho khắp mọi [D]dân...


Dâng Hiến

1. [Eb]Lạy Thần Chí [Fm]Tôn nghe [Bb7]lời khẩn [Eb]xin
[Cm]Nguyện cuộc đời con có [Fm]đây [Bb7]thuộc trọn quyền Vua quản [Eb]cai
Điệp Khúc:...


Xin Tẩy Sạch Lòng Con

[F]Xin tẩy sạch[C/E] tấm lòng[Dm], làm tâm linh thánh [Gm7]hóa
Không [Csus]vương [C]tội [Csus]ô [C]cho [F]mỗi chúng con[C/E], Chúa ôi![Dm]
Biệt...


Năng Quyền Tình Yêu

1. [G] Quỳ bên [D/F#]Cha kính yêu[Em]
[Em7/D]Lòng thầm nguyện xin[Bm] Cha thứ tha[Em]
Đổi [Em7/D]mới trong tâm linh [C]con
Tràn tuôn...


Dâng Trọn Cho Giê-xu

1. [F]Xin Ngài tha thứ mọi [Bb]tội tình ô nhơ
[C7]Xin Ngài dắt tôi trọn bước [F]đi
Tâm này nguyện dâng trọn [Bb]cho Giê-xu thôi
[C7]Tôi...


Không Ai Ngoài Chúa

[F] Con mong ước [Gm]gì cao xa
[C7] Ngoài Giê-xu [F]Chúa yêu con
[Dm] Nhờ dòng huyết [Gm]báu Giê-xu
Con [C7]được sạch tội, được đổi...


Bài Ca Tâm Linh

1. [D] Cầu [D7]xin Thiên [G]Chúa chí ái phủ [A9]kín lòng
Bằng tình [F#m]yêu thương không đổi [Bm]dời
Ngài lau [Em]hết nước mắt khỏa [A7]lấp...


Gần Chúa Hơn

Gần bên [Am]Chúa, Chúa ơi cho con [Dm]gần Chúa hơn
Gần bên [G]Chúa, phước [G7]thay cho người theo [C]Chúa [E7]
Gần bên [Am]Chúa để con không...


Người Tôi Yêu Mến

[D]Người tôi yêu mến, Giê-[F#m]xu Cứu Chúa tôi
[Bm/D]Dịu dàng nhân ái hy sinh [A]chết thay muôn người
Dòng [G]huyết Chúa láng lai[A] xóa tan...


Bước Trong Đường Chúa

1. [C]Đời tôi luôn bước với Cha trên [Am]trời
Vì [Dm]Cha tuôn huyết cứu muôn muôn [G]người
Hằng [Em]rao ra ơn Chúa, dắt [Am]đưa bao người đến...


Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài

Yêu Giê-[C]xu hiến dâng thân cho [Dm]Ngài
Yêu Giê-[G7]xu sống luôn luôn vì [C]Ngài
Ta tiến [C7]lên vui rao truyền danh [F]Chúa
Biết...


Tuổi Xuân Dâng Chúa

1. [G]Thanh xuân qua mau[D/F#] thời gian trôi[Em] cuốn như gió[Em7/D]
Biết bao lợi [Am]danh hư không kia vụt bay qua[C] chẳng còn lại[D7] chi...


Ca Khen Ơn Giê-Xu

1. Từng ngày [Gm]qua cuộc đời con sống mang bao lo [Cm]buồn
Tiền tài [F]bao công danh con có trong cuộc đời [Eb]chỉ hư không
Đã bao [Cm]lần...


Con Yêu Ngài

[D] Khi con [A/C#]đếm các ân phước [Bm]Ngài đã [F#m/A]ban
[G] Con nhận ra thật [Em]Chúa quá yêu [A]con
[D] Khi con [A/C#]nhớ các công việc...


Lên Đường

Nào anh em [Em]hãy lên đường
Cùng nhau nghe [Em]tiếng Giê-xu
Ra [G]đi ta nương theo [Am]dấu chân [D]Ngài
Vững tiến [B7]lên Giê-xu luôn...


Sống Hầu Việc

[Eb]Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu việc
Dẫu cho trần thế tối tăm đang [Bb]vây quanh đời ta
[Bb7]Sống hầu việc, chúng ta cùng sống hầu...


Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao?

1. [D]Mai đây tôi về [G]với Chúa [D]trên trời
[Em]Mang tay [A7]không gặp Chúa thôi [D]sao?
[D]Bao nhiêu công việc [G]nếu bỏ [D]qua hoài...


Tiến Bước Với Chúa

1. Hằng ngày tôi [F]tiến bước với Chúa
Mỗi lối đi trên [C]đời
Hằng ngày tôi [Gm]tiến bước với Chúa
[C7] Với tiếng ca rộn [F]vang...


Cha Kính Yêu

1. [A]Cha kính [Bm]yêu xin khiến [C#m]con thuộc [F#m]Ngài
[D]Thuộc chỉ [E]riêng mình [A]Ngài
[A]Xin ý [Bm]Cha mãi [C#m]luôn cai [F#m]trị...


Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

1. Tôi ước [A]mơ tôi ước [C#m]mơ là viên than [F#m]hồng
[F#7] Tôi ước [Bm]mơ tôi ước mơ được cháy bừng [A]bừng
Lửa bừng [F#m]lên tỏa hơi ấm yêu...


Lên Đường Đi

[C]Giê-xu yêu dấu ôi
Chúng [Dm]con giờ đây khát khao
Ước [C]mong Thần linh Chúa tuôn tràn mọi [G7]nơi
[C]Mong phục hưng đến mau...


Dâng Chúa Đời Con

Ngày hôm [C]nay đây, thời gian Chúa [Dm]ban tặng ta
Và không [G7]lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền [C]sẽ lai lâm
Nguyện dâng Ngài [F]tháng năm...


Ngài Ban Cho Thêm Ơn

1. Ngài [D]ban cho thêm [D/F#]ơn khi giao [B7]phó ta thêm trọng [Em]trách
Nào [A]khi gian lao tăng Christ thêm [A7]sức lực phi [D]thường
Gặp...


Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

1. Vì [G]Chúa yêu tôi nên tôi theo [Am]gót Ngài
Nề [D7]chi nơi nào Chúa gọi tôi [G]đi
Đời [G]biết bao nhiêu đau khổ vương [Am]vấn lòng...


Muối Và Ánh Sáng

1. Trần thế lôi [F]cuốn với hư danh [Bb]tiền tài
Ngày tháng sao [Gm]mãi đam mê trong [C7]lạc lầm
Sự sáng Thiên [F]Chúa trong con nay [Bb]mờ...


Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài

1. Hỡi [F]Chúa để [Dm]trong lòng [C]con gánh [F]nặng
Về [Bb]bao linh [Bbm]hồn quanh [F]con
Cố gắng con [Dm]xin làm [Gm]xong trọng [Bb]trách...


Tâm Giao Với Giê-Xu

1. [F]Khi tôi đi với [C/E]Ngài [Dm]hầu việc Cha chí [Dm7/C]ái
[Bb]Cuộc đời này không [F/A]dễ dàng
Hay [Gm]luôn tươi sáng tâm hồn [C7]tôi...


Lời Nguyện

1. [F]Cha kính [Am]yêu, con thành [Bb]tâm dâng lên Cha tiếng [F]chúc [C]tụng
[Dm]Cha kính [Am]yêu, tâm hồn [Bb]con đang mong nghe [C7]Chúa
Điệp...


Xây Dựng Hằng Ngày

1. [F]Theo Chúa [C7]ta gắng [F]xây dựng
[Bb]Thời gian lướt không [F]ngừng
[Am]Dù trời nhiều khi [Dm]mưa nắng
[Gm]Luôn làm [G7]việc siêng...


Dâng Chúa

1. [C]Lòng [G/B]con [Am]giờ [C/G]đây [F]hiến Cha ái [G7]từ
[Dm]Với bao ước [G7]nguyện [C]Ngài [G/B]ban [Am]quyền [C/G]năng
[F]Khiến vinh hiển...


Đời Con

Đời con [G]đây xin Chúa sai [Bm]dùng con trong việc [C]Ngài[Am]
Đời con [D]đây xin Chúa cai [D7]trị luôn trong mọi [G]đường[C]
[D7] Cầu xin...


Mơ Ước Hầu Việc Chúa

Lòng tôi [E]ước mơ được hầu việc Chúa [G#m]trên trời
Ngài yêu [B7]mến thứ tha tội [E]tôi
Đời tôi chẳng ra gì mà Ngài kiếm [G#m]tôi về...


Theo Chúa

1. Lạy [D]Cứu Chúa, con nguyện [Bm]xin yêu Chúa chẳng [Em]khi ngơi
Dù [A7]gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt [D]đường đời
Dù có lúc tâm...


Xin Ngự Tâm Con

Giê-xu nhân [G]ái hỡi[A7] xin ngự tâm [D]con
Ban Thần Linh [G]thánh hóa[A7] đời sống ô [D]nhơ
Lòng này dâng Cha [G]Chí Thánh[A7]
Hành...


Lời Chúa

[Eb]Xin lời Ngài là đèn [Bb7]soi chân con mỗi [Eb]bước
Chiếu [Ab]vào lối [Bb7]đi cho [Eb]con
[Eb]Xin lời Ngài là đèn [Bb7]soi chân con mỗi...


Nguyện Theo Giê-xu

1. Lòng nguyện theo [C]Giê-xu con [F]quyết đi [C]theo Ngài
[C7] Giê-xu yêu [F]thương ơi, con quyết đi [C]theo Ngài
Điệp Khúc:
Lòng nguyện...


Dâng Lên Chúa Chính Con

Con đây Ngài, nguyện dâng lên Chúa chính con
Con dâng Ngài, nguyện dâng Chúa hết lòng
Con đây Ngài, nguyện dâng lên Chúa chính con
Con dâng...


Sẵn Lòng Hầu Việc

1. Như bao áng mây cho đời bóng mát
Con mong ước luôn yêu người thiết tha
Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần nước
Mang bao ước vọng hầu...


Như Ý Cha

1. Lòng ước mong, lòng ước mong
Từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong
Làm theo thánh ý Chúa trên trời
Cùng đi với Chúa mãi không rời
Và...


Lời Nguyện Cầu

Hôm nay con đến đây
Đến với Chúa với tấm lòng thành kính
Biết ơn tình yêu Cứu Chúa
Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm
Bên ánh...


Quyết Đem Chiên Lạc Trở Về

1. Này con thân yêu ta hỡi con có nghe từ xa
Tiếng chiên ta lạc mất trong rừng thẳm, trên đồi hoang?
Này con yêu vui được sao khi chúng sắp tuyệt...


Yêu Ta Chăng?

Yêu ta chăng?
Ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta?
Vâng con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha
Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không...


Sẵn Sàng

1. Lạy Vua Giê-xu nhân ái
Hôm nay con nghe lời Ngài truyền phán
Rằng :"Vui mau dâng cho Ta tâm trí, sức khỏe của con"
Trần gian cô đơn tăm tối...


Bên Chúa Nhân Hiền

1. Nhiều khi cuộc đời vẫn xoay trời giông tố
Xác thân lao đao bước trên đường xa
Hồn linh dịu dàng về nương dựa nơi Chúa
Vững tâm dẫu bên ngoài...


Chúa Sống Trong Tôi

Chúa sống bên tôi suốt đời
Ngài yêu thương tha tội lỗi tôi
Sống thỏa vui trong Chúa rồi
Chẳng buồn lo khi lìa đời
Ngài là Chúa yêu mến...


Đồng Hành

1. Theo Chúa từng ngày mọi nẻo đường dài
In dấu chân tôi và Ngài
Đường vắng gập ghềnh đêm xuống sương rơi
Ngực Chúa tôi nương bình an
Dẫu...


Suy Tư Bên Chúa

1.Những lúc suy tư, Giê-xu Chúa ban ơn và tha thứ cho tôi
Khi tôi mãi buông tuồng theo lối sống nhiều cay đắng
Mà tình Chúa Giê-xu cao sâu rộng lai...


Bình An Trong Giê-Xu

1. Lòng bạn chưa từng được thái an?
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha bình an vui thỏa
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn
Điệp...


Tình Yêu Bền Vững

Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn
Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay
Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày
Mới với tôi mỗi...


Cảm Tạ Chúa

1. Cảm tạ Chúa, Ngài ban Chúa Giê-xu
Cảm tạ Chúa sắm lo mọi điều
Cảm tạ Chúa, ngày tháng qua êm đềm
Chúc tôn Ngài vì luôn bên tôi
Cảm tạ...


Cùng Tiến Bước

Cùng tiến bước với Chúa Giê-xu
Cùng nắm lấy Chúa yêu thương
Cùng sống chết với Chúa Giê-xu
Đồng đi với Chúa mỗi ngày
1. Vác thập tự mình...


Chim, Hoa Và Người

1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay
Lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo
Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi
Còn anh hay...


Chính Giê-Xu

1. Ai đã đem lòng thương xót tôi
Đi tìm tôi, cứu chuộc tôi?
Vui thứ tha mọi gian ác tôi
Những lần lầm lỡ trong cuộc đời
Điệp Khúc:...


Thỏa Lòng

1. Có Chúa dẫn đưa đời tôi thấy thoả lòng
Dù cho giông tố dường như cuốn tôi đi xa Ngài
Cha luôn soi đường dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy
Nâng...


Vinh Quang Ha-Lê-Lu-Gia

Vinh quang Ha-lê-lu-gia! Đời tự do trong Ngài
Vinh quang Ha-lê-lu-gia! Một cuộc sống mới từ nay
Muôn tội quyền Ngài buông tha
Vui mừng về miền...


Bài Ca Cảm Tạ

1. Tạ ơn Cha trên Thiên đàng ngời cao chói sáng
Về những phước lớn Chúa ban
Chúng tôi ghi trong lòng không dám quên ơn
Tuôn tràn do Chúa yêu...


Một Ngày Tươi Mới

Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới
Do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho
Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới
Trong tiếng ca rộn ràng,...


Tình Ái Chúa Tôi

1. Ngày trước áp bức tội nhơ vương vấn chẳng lối thoát
Chúa buông tha tôi ra bằng tình yêu
Ngài đến với cả hồng ân lai láng với huyết thắm
Bôi...


Làm Con Vua Thánh

1. Làm con Vua thánh trên trời
Tình yêu ấy không hề phai
Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn
Dầu tôi đi tới nơi nào
Đường giông tố hay...


Nguồn Hy Vọng Của Con

Dâng Cha lòng mến yêu
Trọn đời sống con mãi thuộc về Ngài
Tình Ngài tựa biển khơi
Như non cao vút trời mây
Ngài yêu con như lời hứa mãi...


Ơn Lạ Lùng

1. Ngợi ca Chúa từ ái, ban ơn lạ lùng
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng
Tôi đã hư mất bao ngày
Lầm than trong nơi tội đầy
Mà ơn Chúa còn đoái...


Phút Suy Tư

Có khi nào tôi nhớ
Chúa xưa chết trên thập hình
Bao tội tôi chất trên Ngài
Chúa không hề nao núng
Bởi tôi Chúa gieo thân mình
Ôi tình...


Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Thật Chúa là chốn nương thân
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn
Dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt
Đặt niềm tin nơi...


Hãy Đếm Các Phước Chúa Ban

1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp xung quanh bạn đây
Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay
Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban...


Lời Nguyện Kính Yêu

1. Lạy Cha Chí Thánh
Chúa trên muôn loài
Nguồn an vui, sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời
Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu
Mãi...


Bàn Tay Mang Dấu Đinh

1. Bạn thân mến, đừng ngã lòng
Khi giông tố nổi lên
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến, đừng thất vọng
Khi đau đớn chất thêm...


Ý Nghĩa Cuộc Sống

1. Lòng tôi vui khi tôi biết dâng cho Ngài
Trọn hồn tôi, thân tôi với cả sức lực
Vì Giê-xu luôn luôn ban cho sức sống mới
Trong tâm linh tôi,...


Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương
Ngài là báu vật mà tôi mong tìm
Ngài là muôn nhu cầu tôi
Điệp Khúc:
Giê-xu là Chúa tôi
Chúa có...


Vui Bên Chúa

1. Niềm vui trong Giê-xu bổ lại sức
Chúa ban thêm sinh lực
Niềm tin trong Giê-xu ban sự sống
Đến với bao nhiêu người
Ngài ban cho ta bao...


Thầm Tạ Ơn Chúa

1. Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời
Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời
Hằng ngày tôi bước đi
Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày...


Ngài Là Vầng Đá

1. Cuộc đời bể dâu cuồng phong sóng xô dập dồi
Tôi nương bên Chúa an bình trong cơn bão tố
Dù đời đắng cay khổ đau mắt tuôn lệ nhòa
Tôi nương...


Giê-Xu Cứu Tôi

1. Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tăm tối
Bao buồn lo, đắng cay, cô đơn vây chặt tôi
Đau thương và tội lỗi, nhận chìm tôi trong...


Được Tha Thứ

Ô vui thay, Chúa cứu tôi khỏi tội
Bao ô dơ, xóa bôi do nhờ huyết Chúa
Ô vui thay, tâm linh này từ nay trắng trong
Chính Giê-xu Con Trời xuống...


Tình Chúa Vĩnh Hằng

Tình yêu Chúa tựa như núi cao, cao vô cùng
Tình yêu Chúa thật thẳm sâu vượt bể khơi
Tình yêu Chúa thật sâu thẳm không sao đo lường
Tình yêu cao...


Mừng Vui Mỗi Ngày

1. Đời tôi luôn đi bên Chúa hoài
Mỗi phút giây lòng tôi vui mừng
Đời tôi luôn đi bên Chúa hoài
Mỗi phút giây lòng tôi vui mừng
Điệp Khúc:...


Chúa Vẫn Bên Tôi

1. Tuy lối đi còn tối sương mù giăng
Chân bước đi sợ lún trong bùn nhơ
Tôi vẫn nương nhờ nơi Chúa, thưa với Cha mọi gian nan
Khẩn xin ơn thiêng...


Ngày Đêm Nguyện Cầu

1. Nguyện Cha nghe con, cầu khẩn khi bình minh
Là nguồn suối tuôn chảy tâm hồn
Nguyện suy tư đẹp ý Chúa luôn từng giây
Rằng tâm linh đẹp trắng...


Giây Phút Ngợi Ca

1. Giờ đây giây phút này
Con ngước mắt lên cao
Dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa
Giờ đây trong cảnh này
Con ngước mắt lên cao...


Ngợi Khen Vì Được Cứu

Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời
Giê-xu Christ ban cho ta một cuộc đời mới
Cất tiếng ca ngợi Cứu Chúa ta không ngừng
Phước Chúa đã...


Sống Với Chúa

Ngài ban cho con năm tháng trên đất
Cuộc đời ý nghĩa thay khi đặt trong bàn tay Cha nhân từ
Dạy con biết đếm từng giây phút trong đời
Và ghi...


Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

1. Trần thế chẳng phải quê hương chính tôi đây thân lữ hành
Nhà Cha trên nơi Thiên Quốc chất chứa bao châu báu tôi
Sứ thánh hát xướng tưng bừng...


Trọn Đời Ngợi Khen

1. Phước Chúa ban thật như mưa lớn
Đến với sa mạc đang khát khao
Đã bao ngày chờ giọt mưa tươi mát
Đất thắm tươi thỏa vui lòng chúng con...


Ái Từ Cứu Tôi

1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu
Bờ an ninh không thấy đâu
Tôi lún sâu vào trong bến mê
Còn đâu dám mong quay về
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi...


Giê-Xu, Chính Ngài

Con luôn luôn tin nơi Giê-xu
Bên con ngay khi giông tố phũ phàng
Tin nơi Cha con luôn vững tâm an bình
Lòng con biết chính Ngài là Giê-xu...


Lời Cảm Tạ

1. Muôn hoa tươi thắm lung linh khoe màu trong nắng sớm
Con xin dâng Chúa đóa hoa hồng ngát hương
Trên cao chim hót hòa tiếng líu lo cùng non xanh...


Dâng Lên Cha

Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp...


Chỉ Có Giê-Xu

Chúa Giê-xu, Con Chúa Trời hằng sống
Là Cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân
Chúa Giê-xu ở trong lòng tôi mãi
Là Cứu Chúa hôm qua, hôm nay,...


Chúa Thánh Muôn Đời

1. Ngài thật là Vua
Là Chúa thánh oai quyền
Ngài tạo nên ta
Thật đẹp đẽ tuyệt vời
Ngài ban cho ta
Cuộc sống mới tươi vui
Ta hãy...


Trao Dâng Cho Chúa

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài
Vì Ngài hay săn sóc anh em
Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài
Vì Ngài hay săn sóc anh em
Điệp...


Nguyện Xin Thánh Linh Chúa

Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi
Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia!
Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi
Tôi sẽ hát...


Điều Kỳ Diệu

Kỳ diệu thay khi tôi biết rõ Chúa
Thỏa thích thay tôi đang biết rõ Chúa
Lớn lao thay tôi đang biết rõ Chúa
Hân hoan đi trong nguồn tình yêu...


Hãy Hát Lên

1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc thân hồn tôi
Lòng an thái bấy có Chúa sống mãi trong tôi nay
Chính Giê-xu thay tâm linh hoàn toàn...


Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài
Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai
Dù tháng năm đổi thay
Hân hoan ca ngợi Vua...


Biết Ngài Là Chúa

1. An ninh vì biết Cha ban ơn lành chở che
Lòng này luôn đợi trông vào quyền năng của Cha
Tôi thấy luôn vững tâm khi ở trong Ngài
2. Cha chữa...


Giê-Hô-Va Di-Rê

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi
Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng...


Đường Đi Có Chúa

1. Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy
Và khó khăn duờng như cuốn chân tôi
Nguyện cầu nơi Giê-xu liền nghe tiếng đáp lời
Chúa soi đường...


Chúa Đứng Bên Ta

1. Đời ta ngày đêm nào lẻ loi
Được Chúa dìu bước trong mọi lối
Kìa Chúa hằng đứng với ta hoài
Trước quân thù tâm thần vững thay
Cõi trần...


Tâm Hồn Bình An

1. Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm
Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi
Điệp Khúc:
Sống trong ơn yêu thương...


Đấng Cứu Chuộc Tôi

1. Chúa mến yêu ơi nghe lời con dâng lên Cha
Bóng che yêu thương cho đời con
Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu
Đấng chở che con...


Chúa Luôn Tuyệt Vời

1. Giê-xu là Cứu Chúa vang danh trần gian
Giê-xu, Ngài luôn lắng tiếng nghe con cầu xin
Chính Giê-xu hằng cứu giúp những khi con ngã lòng
Chúa...


Thỏa Vui Trong Chúa

Cầu xin Thiên Chúa hãy kéo lòng này chạy đến cùng Chúa Cha
Cầu xin Thiên Chúa kéo gần hơn và cầm giữ con
Nguyện xin Thiên Chúa dẫn dắt lòng này về...


Tạ Ơn Chúa

Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con
Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con
Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài
Và sống trong Ngài,...


Thân Nhất Trên Đời

1. Khung trời màu xanh êm êm lướt nhẹ áng mây
Có ai nhìn lên gẫm suy ơn Cha cao dày
Muôn đời tình yêu Giê-xu không hề đổi thay
Điệp Khúc:...


Như Cánh Chim Bay Lên

1. Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền
Nhẹ như chim non tung đôi cánh mềm
Tìm bay sang bên suối trong êm đềm
Gội bao nhiêu tội ác trắng liền...


Tình Yêu Vững Bền

Hãy cất tiếng hát với vui mừng hân hoan
Trong danh Giê-xu chứa chan niềm vui
Cứu Chúa đắc thắng bởi duy lòng yêu thương
Gươm thiêng ta nay ấy...


Ánh Sáng Tình Yêu

1. Giê-xu đến trong trần gian ban tình thương
Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an
Nhờ tình...


Niềm Vui Trong Chúa

Những lúc vui nơi Giê-xu là ngưồn sức mới cho tôi
Những lúc vui nơi Giê-xu là nguồn sức mới cho tôi
Những lúc vui nơi Giê-xu là nguồn sức mới cho...


Trong Vòng Tay Cha

Vững an trong đời vì Chúa đi cùng
Mãi không thay dời, tình Chúa tuôn tràn
Trong tâm hồn con, kéo con đến gần hơn
Trong vòng tay Cha, hãy ôm lấy...


Ánh Sáng Cho Đời

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời
Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp?...


Chúa Là Tình Yêu

1. Giê-xu là tình yêu, Giê-xu nguồn cứu ân
Giê-xu lìa ngôi báu, hy sinh cho thế nhân
Tâm tôi nguyện khắc ghi, tình yêu ôi quá cao đẹp
Chúa dắt...


Chung Niềm Tin

1. Tình yếu Chúa sâu rộng, đã đến với tôi
Đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa
Từ miền tối thế gian, vào nơi hiển vinh
Giê-xu vẫn sống, dẫn bước...


Ta Sống Bằng Gì?

1. Cuộc sống con người có được gì?
Tiền bạc ư, hay cơm ăn áo mặc?
Cuộc sống con người có được gì?
Chỉ tình yêu, chỉ tình yêu thôi
Cuộc sống...


Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

1. Kín sâu trong lòng tràn đầy niềm vui
Giê-xu giải phóng được thư thái
Vang lên thánh âm ca ngợi danh Ngài
Hân hoan khi tâm hồn thanh khiết...


Nếu Khi Nào

1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối reng
Nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui
Nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương
Nếu ta...


Giê-Hô-Va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

1. Giê-hô-va Đấng dắt chăn hồn tôi
Đưa tôi vào nơi an nghỉ
Trong nơi cỏ xanh tươi tay Chúa dắt đưa tôi
Bên dòng nước êm đềm trôi
2. Ngài...


Tình Chúa Bao La

Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày
Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an
Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm...


Nghỉ An Bên Giê-Xu

1. Giữa phong ba cuộc đời biết đâu bình an?
Sóng xô dập dồi, gió xoáy cuốn trôi ước mong tôi vỡ rồi
Giữa đêm đen tuyệt vọng bỗng tiếng ai dịu êm...


Chúa Vẫn Yêu Thương

1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu thương
Từ nan không vâng theo ý muốn Cha
Thì ta nên ghi nhớ trong tâm ý tưởng quý này:
Chúa vẫn...


Chúa Yêu Thế Gian

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
Đến nỗi đã ban Con một của Ngài
Là Giê-xu, hầu cho hễ ai tin
Hễ ai...


Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài

1. Phải chăng bạn mang tâm trạng sầu đau nát tan
Thiếu yêu thương, sống lo buồn cùng với chán chường
Có bao giờ bạn trầm tư tìm về chân lý?...


Gặp Gỡ Chúa Giê-Xu

1. Gặp gỡ Chúa Giê-xu, biến đổi cuộc đời mình
Gặp gỡ Chúa Giê-xu, đón nhận ơn tái sinh
Gặp gỡ Chúa Giê-xu, chân thành mình gặp mình
Gặp gỡ Chúa...


Trước Khi Rạng Đông

1. Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau
Hãy phó trao đau thương lên Chúa nhơn từ
Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tan
Ánh sáng của...


Hãy Đến Với Cha

1. Nào ai, nào ai đang khát hãy đến suối ngay
Suối ơn Thiên Thượng hằng tràn
Người ơi, lại ngay bên Chúa
Nguồn suối mát tươi tràn tuôn ơn phước...


Chúa Đang Gọi

1. Giê-xu đang êm dịu gọi anh mau kíp đến
Đến mau giờ đây, đến ngay giờ đây
Sao anh luôn xa lìa tình yêu thương vô đối
Xa rời Thiên Chúa luôn...


Bạn Dành Chỗ Cho Giê-Xu Chưa?

1. Bạn ơi dành chỗ cho Giê-xu chưa?
Ô! Kìa Ngài đang đứng im mong chờ
Ngài vui lòng thứ tha bao ô nhơ
Mong bạn dành lòng mình cho Chúa
Điệp...


Chúa Lo Cho Ta Chăng?

1. Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sầu
Với bao niềm lo lắng vây quanh
Mọi điều mơ ước biến, đời nhọc nhằn khổ não
Chúa Giê-xu Ngài giúp ta...


Chúa Đang Mong Chờ

1.Từ lâu Giê-xu mong ước vô tâm hồn anh đó
Tình yêu thương Chúa vui ban cho
Trần gian không chi phân rẽ anh xa lìa Thiên Chúa
Chúa không từ bỏ...


Ngài Là Ai?

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian
Đã suy tôn làm Vua của đời mình?
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương
Nếu vâng...


Nguồn An Bình

1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng
Qua những đau thương Ngài luôn ở gần
Trên mọi nẻo đường, Ngài đâu cách xa
Dắt đưa ta không một bước...


Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

1. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào
Tôi chỉ sống với mỗi một ngày
Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời
Nơi trời ấy đổi thay nào hay
Tôi...


Khi Giê-Xu Vô Lòng

Khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tưng bừng
Với khúc hát hoan ca
Tiêu tan bao ưu sầu, không lo toan nghi ngờ
Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta
Đời...


Biến Đổi Hết Mọi Điều

Biến đổi hết mọi điều
Tâm linh nay được trắng trong
Khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi trong khi Giê-xu ngự vào cõi lòng
Những lối...


Giê-Xu Là...

1. Ngài là đường đi, Ngài là chân lý
Là nguồn sự sống ban cho những ai tin Ngài
Ngài là tình yêu là nguồn sự sống
Là nguồn ơn phước tràn tuôn...


Giê-Xu Nguồn Nước Sống

1. Kìa lời Kinh Thánh Ngài phán hứa cùng ta
Người nào tin Cha được hưởng phước trường sinh
Ngài là Chân lý, nguồn suối mát tâm linh
Từ Ngài...


Đến Với Ngài

Ngài là Giê-hô-va Đấng chữa lành tôi
Ngài là Giê-hô-va Đấng chữa lành tôi
Đến với Ngài bạn ơi Ngài là Đấng chữa lành
Bao bệnh tật đắng cay bao...


Tiếng Êm Dịu

1. Chúa biết tôi đang lạc đường, cách xa Cha từ lâu
Chúa lấy yêu thương dìu dắt đến thiên môn lòa soi
Tiếng Chúa êm thay dịu thay, khiến tôi vâng...


Trong Tay Chúa

1. Chìm ngập trong hôm mê bao năm
Và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa
Khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu
Rồi khi tôi ăn năn kêu xin
Ngài...


Dã Tràng Se Cát

1. Dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan
Dù có bao nhiêu học thức của cải
Nhưng không tin quyền năng Chúa Cha trên trời
Bao công lao tựa như khói...


Tiếng Giê-Xu

1. Nghe này lời Giê-xu Christ tuyên phán
Thiết tha cùng tôi tiếng Giê-xu nài
Mau lại cùng Ta ai kẻ khao khát
Tiếng êm dịu Chúa khuyên
Điệp...


Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời
Ta khá mau mau nhận lời
Chúa Giê-xu lưu huyết vì cứu người
Nên hãy ăn năn hiện nay
2. Ai nấy...


Con Đường Duy Nhất

Chỉ có con đường đưa anh về Thiên Quốc
Giê-xu là chính con đường
Chỉ có con đường đưa anh về Thiên Quốc
Giê-xu là chính con đường
Chẳng...


Nguồn Tình Yêu

1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử vong
Cho chính tôi người tội đáng khinh
Phận tôi xưa hư nát mà nay trở nên con Trời
Tâm trắng...


Hãy Tin Nhận

1. Kìa tin vui vang khắp cùng mọi người
Từ nơi Chúa mà anh đã nghe
Này anh ơi mau đến Giê-xu liền
Ngài mong tiếp rước anh vô nhà
Điệp Khúc:...


Kìa Cửa Cứu Rỗi

1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau
Điệp...


Chỉ Tin Nơi Ngài

1. Người tội nên vội quay bước bữa nay
Chạy đến với Giê-xu ngay
Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình
Lòng liền được Chúa tái sinh
Điệp...


Giê-Xu Kêu Gọi Mọi Người

1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Kêu anh luôn với tôi hồi lai
Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời
Ngài chờ...


Niềm Vui Mới

Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu
Nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội
Tìm đường ra nhưng càng lún sâu
Lòng mãi ưu tư...


Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi

Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi
Cho những ai tìm kiếm Ngài
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi
Mãi không đổi thay
Nước mắt sẽ nên vui...


Đời Người

Đời người như phù du bay vào trong đêm tăm tối
Tình người như nụ hoa, chóng tàn phai theo thời gian
Chỉ tình yêu Giê-xu còn đến muôn muôn đời ...


Như Con Chiên Đi Lạc

1. Thật tôi như con chiên non cách xa đàn
Lạc loài nơi hoang vu chân bước lang thang
Tuyệt vọng khóc giữa bóng tối
Chúa Giê-xu đi tìm tôi...


Hướng Tâm Lên

1. Có phút giây nào người nghe tâm linh trống không
Và có phút giây nào đời người hoang vu luôn xót xa
Thì hãy hướng tâm lên tìm cầu giây phút...


Niềm Tin Chân Lý

Hạnh phúc đâu đến?
Tìm nơi chốn nao?
Niềm tin chân lý
Tìm đâu hỡi anh?
Ngày tháng trôi mãi
Vùi theo khói mây
Sầu đau triền miên...


Đến Với Giê-Xu

Có bao giờ người kiếm vui tươi
Nếp vui cười còn mãi không thôi?
Đã bao lần người kiếm yêu thương
Tình yêu muôn kiếp và chẳng phai?
Hỡi anh...


Tiếng Gọi

1. Khi Giê-xu kêu tôi trở về
Tôi vui mừng vì được Chúa yêu
Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng
Dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không...


Trở Về

Hỡi con ngày nào con hứa nguyện
Trọn đời theo lối Ngài
Lời xưa con nhớ chăng?
Thế gian, ngựa, xe, bướm, hoa
Đường Cha tách ra
Lòng Cha...


Tìm Đến Với Chúa

1. Thời gian tiếp trôi
Đời sống gió thoảng nào vĩnh cửu
Trần gian cuốn trôi
Quý giá chỉ như bọt bèo trôi
Vật chất thế gian nào sánh với...


Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-Xu

Cuộc đời như con thuyền đắm
Chìm vào biển cả mờ tối
Cuộc đời ví thể hoa rơi
Trôi mênh mang mênh mang đến vô tận
Cần chi vinh hoa bạn hỡi?...


Tình Yêu Chúa

1. Nơi Gô-gô-tha
Giê-xu đã chết thay cho con
Trên thập giá xưa
Giê-xu đã gánh thế tội con
Điệp Khúc:
Tình yêu Chúa vượt trội hơn bao...


Hãy Đến Bên Cha

1. Dòng thời gian cứ mãi trôi đi
Cuộc đời tôi vẫn sống cô đơn
Buồn trôi theo những áng mây vương
Sống trong u buồn tăm tối
Rồi một hôm Chúa...


Chúa Vẫn Đợi Chờ

1. Lời Chúa phán với tôi: "Con ơi trở về"
Tìm đến bóng cánh tay an ninh tràn đầy
Dù lắm sóng gió xô thân con dập vùi
Thì cứ nắm lấy Ta không...


Ngài Đã Cứu Tôi

1. Vào ngày xưa trước tôi hoang đàng trong kiếp tối tăm
Bôn ba tìm sự sáng thế gian
Ôi phong ba, ôi bão tố đọa đày
Ôi ô nhục tội lỗi tràn ngập...


Con Đường Sự Sống

1. Có một con đường dầu người khờ dại bước đi
Cũng chẳng lạc lầm dù đầy giông tố vây quanh
Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình
Để cứu...


Khi Có Giê-Xu

1.Khi Giê-xu luôn bên ta
Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn
Trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà Cha
Giê-xu vì yêu thế gian đã vui lâm phàm...


Chúa Gánh Thay Tôi

1. Ngày nào lạc lối bước đi lẻ loi
Đường đời đầy giông tố vây quanh
Miệt mài chìm đắm giữa muôn ô tội
Nào biết Chúa đang khuyên mời
Chờ...


Quay Về Bên Chúa

Có tiếng khóc trong đêm tối
Có tiếng nói trong sâu thẳm
Con hoang mang lắng nghe thời gian trôi
Con nghe trong lòng rất đau
Con như vô vọng...


Trở Về Bên Cha Dấu Yêu

Tìm về bên chân Cha yêu thương
Nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình
Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha
Vì con ham mê hư danh
Tìm thú...


Khúc Tâm Ca

1. Bao năm lìa xa Chúa lòng con đắng cay
Và vấp ngã trên những bước đường con đã qua
Và Chúa biết trong đời con dối Cha bao lần
Nguyện khẩn xin...


Tình Yêu Diễm Tuyệt

Tình Giê-xu ngọt ngào thắm tươi dường bao
Như nắng ban mai chiếu hồng rọi sáng trong tâm hồn tôi
Là điệu nhạc tuyệt vời cho thế nhân
Hỡi ai...


Giê-Xu, Đấng Duy Nhất Tôi Cần

1. Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức tôi mà thôi
Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an
Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sầu đau
Tôi không...


Điều Tôi Thấu Hiểu

Chúa Ngài đã đến thế gian tìm cứu con
Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi
Biết bao lần lòng con bối rối
Bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên...


Mừng Sinh Nhật Giê-Xu

Đêm Nô-en tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần gian
Đem hy vọng, chân lý, yêu thương Ngài đến muôn đời
Đêm Nô-en tưng bừng, mời Giê-xu đến tâm này...


Giánh Sinh Đã Về

1. Mừng Giáng sinh đã về
Mừng Chúa sinh ra đời
Mừng Chúa đã đến rồi
Ngài đã đến đem theo những ước mơ cho đời
Mừng Giáng sinh an bình...


Khi Chúa Vào Đời

1. Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui?
Sầu tràn muôn lối khơi đớn đau lòng người
Chúa đem đến môi cười,sầu đau khuất xa rồi
Khắp nơi mừng...


Vui Mùa Giáng Sinh

1. Đêm thánh xa vời Chúa giáng sinh
Nằm trong chuồng chiên nghèo tối tăm
Không tiếc ngai vàng chốn cao sang
Yêu thế nhân Chúa vui xuống trần...


Chờ Mùa Đông Đến

1. Mong chờ Nô-en đến
Ngày Thiên Chúa hóa thân làm người
Ngày Vua Thánh xa ngôi cao trên trời
Xuống trần gian tối tăm ô tội điêu linh
Yêu...


Ô! Nô-En Lại Về

1. Ô! Nô-en lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi
Không phân chia màu da, giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh
2. Bóng tối đã lùi đi nhường lại...


Bình An Cho Loài Người

1. Hòa bình dưới đất hỉ hoan cho người vì hôm nay Giê-xu đến
Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển
Đưa dắt tội nhân ra khỏi...


Chúa Giê-Xu Lâm Phàm

1. Chúa Giê-xu lâm phàm lià ngôi báu trên Thiên Đàng
Vì ai Chúa tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ tồi tàn?
Khắp nhân gian chê cười, nào ai đoái thương...


Huyền Diệu Đêm Thánh

Huyền diệu thay đêm nay muôn ngàn ánh sao rạng ngời
Hòa cùng câu hát thiên thần báo tin vui mừng
Bình an cho muôn dân trời cao vinh hiển danh Ngài...


Cùng Hát Lên Ha-Lê-Lu-Gia

1. Ca lên đi cây xanh núi cao sông dài
Hòa cùng ngàn nhịp sóng trên đại dương
Ngân vang dâng lên Chúa yêu thương lời ca Ha-lê-lu-gia
Ca lên đi...


Món Quà Vô Giá

1. Ngày Giáng Sinh tưng bừng
Đến trong gia đình hân hoan chờ mong
Hạnh phúc thay cho người
Đón Chúa vô long
Khiêm cung thành tâm...


Vì Yêu Nhân Thế

Vì yêu nhân thế Giê-xu gíang trần
Lìa ngôi vinh hiển cao quý trên trời
Nơi hang Bê-lem nghèo hèn
Chẳng gối chăn, giường êm
Chúa ra đời vì...


Ca Chúc Giáng Sinh

1. Mừng Nô-en Chúa ban cho loài người
Mừng Nô-en Chúa Con sinh ra đời
Mừng Nô-en khúc ca vang mây trời
Mừng mùa hạnh phước người ơi
Cầu...


Thay Đổi

1. Trời sang đông và gió rét từng hồi
Đường tăm tối, lòng bối rối lo âu dâng tràn
Ngày dần qua, ngàn niềm vui dần tan biến
Còn lại đây lòng...


Mừng Chúa Giáng Sinh

1. Chúa giáng sinh đêm này
Ta hãy cùng nhau ca hát mừng vui
Chúc Vua bình an
Đấng cứu ân nơi trời cao giáng trần
Đem theo xuống trần...


Giê-Xu Chúa Bình An

1. Bết-lê-hem xưa đang chìm trong đêm tối tăm
Nào biết Chúa tôi hạ sinh
Máng chiên đê hèn, vì tình yêu Chúa vui làm người
Ngài đến cho tôi,...


Ấy Tin Vui Cho Người

Ấy một đêm rất xa vời
Ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi Bê-lem
Bọn mục đồng nghe vang khúc ca thiên thần báo tin
Mừng vui thay hôm nay Giê-xu...


Tình Yêu Chúa Tôi

Chúa tôi cô đơn trong vườn Ghết-sê-ma-nê
Ngài khẩn thiết nguyện cầu
“Xin Cha cất chén này khỏi con
Nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha.”...


Con Đường Chúa Đi Qua

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua
Con đường nào Ngài ra pháp trường
Mão gai nào hằn lên đau đớn
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên...


Chúa Yêu Trần Thế

1. Yêu, Giê-xu đã yêu thương loài người
Tại nơi Gô-gô-tha năm xưa chịu bao đắng cay
Bao nhục hình vì tội nhân thế
Yêu, vì yêu thế nhân đang...


Nơi Đồi Gô-Tha

1. Nơi đồi Gô-tha chiều tàn
Thiên Chúa vui mang thập hình
Xưa vì tội tôi và người
Ngài đành lâm thế
Trên đồi xưa Chúa chịu hình
Hông...


Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-Gô-Tha

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư
Sống buồn lo với nguy nan
Điệp Khúc:
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình...


Đồi Vắng

1. Đồi vắng trong sương chiều
Giê-xu đã trút hơi rồi
Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân
Thập giá treo thân Người
Mang bao...


Đồi Gô-Gô-Tha Chốn Xưa

1. Đồi Gô-gô-tha chốn xưa Chúa mang thập giá nặng
Nỗi đau âm thầm mà nào ai thấu chăng?
Tội lỗi nhân thế chất trên thân Ngài càng thêm nhiều...


Gô-Gô-Tha

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha
Yêu tôi, Christ không bồi hồi
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Chúa đi, đi không hề lui
Dầu Cha...


Tình Yêu Biến Đổi

Ghết-sê-ma-nê mồ hôi Chúa đã đổ
Thắm trên Ngài tựa như giọt máu khổ đau
Khẩn xin Ngài Cha trên trời
Ngài quăng xa đi đau thương
Ý Cha luôn...


Chúa Cao Quý

1. Giê-xu vì nhân thế chịu đau đớn xót xa
Ngài mang lấy bao ô tội ở Gô-tha
Bàn tay chịu đinh đóng làm đau buốt thấu tim
Dầu mang lấy mão gai...


Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi

1. Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời
Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Chúa sống lại vinh quang rồi
2. ...


Giê-Xu Đấng Sống

Giê-xu Đấng sống,
Tôi sẽ không còn lo sợ
Quản cai cuộc đời
Ngài đang dắt chăn
Ở trong tay Giê-xu
Chúa là Đấng chân thật
Từ nay...


Chúa Hằng Sống

1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền
Đã vượt mộ phần vinh quang, còn đâu quyền lực Sa-tan
Chúa sống hôm nay, Chúa vẫn sống mãi đời đời...


Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống
Giây phút anh cầu khẩn
Nhớ tôi cầu thay chăng người?
Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa
Đưa dắt trên mọi lối...


Vui Ca Lên

Vui ca lên! Vui ca lên!
Ca lên vì cuộc đời ta có Chúa Giê-xu rồi
Vui ca lên! Vui ca lên!
Ca lên vì cuộc đời ta có Chúa Giê-xu rồi
Ngài ban...


Hãy Thắp Sáng Lên

1. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Cuộc đời bao tăm tối...


Yêu Thương

Họp nhau trong danh Chúa
Chúng con nguyện cầu với Ngài
Tình thương Cha nhân ái
Chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng
Cùng thông công vui thỏa...


Quây Quần Bên Chúa

1. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông
Xin cho Thánh Linh tràn đầy tấm lòng
Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền
Bên Chúa Cha quây quần thân ái...


Nối Kết

Nối kết hết chúng con lại
Nối kết hết chúng con
Bằng dây yêu thương
Bằng dây vững bền
Nối kết hết chúng con lại
Nối kết hết chúng con...


Đèn Sáng, Muối Mặn

1. Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường
Không ai thắp đèn rồi đem thùng úp lên
Nhưng khi thắp đèn thì đem đặt trên giá
Để cho mọi người...


Tay Trong Tay

Tay trong tay thân ái đi theo lời Chúa
Thân ái đi xây tình thương
Thân ái đi chia niềm vui
Thân ái ngay bây giờ đây
Thân ái cho cả ngày mai...


Nguyện Tình Yêu Chúa

Nguyện tình yêu Chúa giữa chúng con tỏ bày
Để cho đôi mắt long lanh ân tình
Nguyện tình yêu Chúa phủ che dân Ngài
Giục con luôn sống đời nhân...


Đừng Để Ngày Mai

Việc gì làm hôm nay ta hãy làm, quyết làm
Việc gì làm hôm nay đừng để đến ngày mai
Việc gì làm hôm nay sẽ không bao giờ trở lại
Việc gì làm hôm...


Anh Và Tôi

[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết [D7]thay cho anh và [G]tôi
[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết...


Một Con Chim Én

[F] Một con chim én không vẽ nên một mùa xuân
Một ngọn hải [Dm]đăng không sáng [D7]soi hết trần [Gm]gian
Một mình ta [C7]thôi không sống như...


Xin Cho Nhau

Xin cho [C]nhau thân ái trên môi [Dm]cười
Xin cho [G7]nhau lẽ sống luôn chân [C]thành
Xin cho [C]nhau lẽ sống trong Giê-[Dm]xu
Xin cho...


Chia Tay Mùa Hè

Tạ ơn [C]Chúa đã cho ta hè [Dm]qua
Để học [G7]biết yêu thương vâng phục [C]Cha
Cùng gắn [Am]bó sẻ chia vui [Dm]buồn
Tình thắm [G7]thiết...


Trên Đường Hẹp Của Chúa

Cùng nhau [D]ta bươn trên đường hẹp của [F#m]Chúa
Chăm chú [Bm]tiến bước cho xong cuộc chạy [A]đua
Cùng nhau lên nơi chân quang lòa
Cùng...


Hằng Chiếu

1. Giống tháp [Bb]hải đăng xây trên thạch bàn
Giữa hải đảo muôn thu soi [Cm]dịu dàng
Trong cơn [F]phong ba kinh khiếp [Eb]luôn luôn chiếu huy...


Giúp Ai Đang Băn Khoăn

1. Đèn hải [Bb]đăng chiếu ánh sáng
Đứng trên [Eb]đồi soi trời đêm
Giúp ai [F]đang băn khoăn tìm lối vào [F7]bờ
Còn đời [Bb]ta chiếu ánh...


Thanh Niên Tin Lành

1. [C]Theo gương [F]môn đồ [C]xưa [C7]ta [F]lớp trẻ Hội thánh [C]nay
Noi [G7]dấu bước chân Giê-[C]xu
[C7]Theo [F]Chúa dẫu bao chông [G7]gai...


Đẹp Ý Ngài

1. [F]Đẹp [Am]ý [Dm]Ngài cho đôi [Bb]lứa [F]yêu [C7]nhau
Hòa [Bb]niềm [A7]vui [Dm]chung [Gm]cùng đơm ước [F/C]mơ [C7]tươi [F]hồng
[F]Đẹp [Am]ý...


Như Thuở Ban Đầu

1. [G]Em thương anh thương [Em]nồng nàn
[C]Trao trái tim cho [Am]tình đầu
Vui suốt đời có [D]nhau
[Am]Anh yêu thương em [D]thật nhiều...


Khúc Tình Ca Ngày Cưới

1. [C]Dìu nhau vào [Am]thánh đường [Em]quỳ bên cạnh nhau
Cùng [F]thành tâm thầm lặng nghe Lời [G7]Chúa khuyên từng [C]câu
[Dm]Ôi giây phút...


Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ

1. Cảm tạ [Em]Chúa đã ban cho [G]con
Ngàn ngày [Am]vui một mái ấm gia [Em]đình
Cho con an [D]bình nhờ tay cha [Em]mẹ
Dạt dào dòng [B7]sữa...


Cám Ơn Cha Mẹ

[D]Hằng ngày đừng quên cám ơn cha
[G]Bằng lời nói yêu [D]thương chân thành
Hằng ngày đừng quên cám ơn mẹ
Bằng [G]việc làm [A7]yêu...


Mẹ Yêu

1. [Cm]Ngọt ngào dòng sữa mẹ [Fm]nuôi con nên người
[Bb]Lòng mẹ bao la giống biển [Eb]khơi [C7]
[Fm]Đêm khuya mẹ thức ru [Cm]con yên giấc...


Xuân Trong Tôi

Xuân trong tôi [G]là khúc hát trên [D]môi
Xuân trong tôi [Am]là hoa [D7]thắm bừng [G]lên [G7]
Xuân trong tôi [C]là nhịp cảm thông [G]người...


Mừng Xuân

1. Ngày xuân vui [G]tươi Chúa ban ơn [G]lành
Mọi [G7]hoa thắm [C]tươi sắc khoe hương [Am]nồng
Gợn theo gió [D]mây êm đềm [D7]lướt nhẹ qua...


Giê-Xu Là Mùa Xuân

1. [F] Ngàn hoa khoe sắc, muôn chim líu lo lượn [C]bay
Người người reo [Gm]vui, xuân [C7]sang thắm tô trời [F]mây
Rạo rực lòng ta, câu [F7]ca...


Xuân Mới Sức Sống Mới

[C]Xuân đến, xuân ơi, xuân lại [G]đến
Mỗi [G7]năm gieo vui tươi rộn [C]ràng
[C]Muôn hoa khoe [C7]hương cùng nắng [F]sớm
Gió [G]xuân ru...


Xuân Đến Bên Nhà

1. [G] Kìa đàn chim đùa bay trên khóm hoa
Báo tin vui xuân đến bên [C]hiên nhà[Am]
Cười đùa bay đi ca vang [D]khắp nơi[D7]
Hát câu ca vui...


Giê-Xu Nguồn Vui Xuân

1. Mùa [C]xuân đem [Am]lại bao ước [Em]mơ
Cho [Dm]lòng vang [D7]tiếng ca mừng [G7]xuân
Xuân [C]sang tô thắm muôn cành [G]hoa
Mai vàng...


Xuân An Lành

1. [F]Xuân, xuân đã về thắm [Bb]tươi trên đồng lúa [F]vàng
[C]Xuân, xuân đã [C7]về huy [F]hoàng ngàn tia nắng
[F]Xuân, xuân đã về ngát...


Chúa Xuân

[F]Từng đàn chim ríu [Bb]rít tung bay [C7]chào mừng mùa xuân [F]đến
[F]Từng cánh hoa tỏa [Bb]ngát hương thơm [C7]chào mừng xuân thắm [F]tươi...


Ca Khúc Giáng Sinh

1. Mừng [F]Nô-en Chúa ban cho [Bb]loài người
Mừng [Gm]Nô-en Chúa Con sinh [C7]ra đời
Mừng [F]Nô-en khúc ca vang [Bb]mây trời
Mừng mùa...


Tình Yêu Chúa

1. [G]Nơi Gô-gô-tha
Giê-xu [C]đã chết thay cho [D7]con
[G]Trên thập giá xưa
Giê-xu [A9]đã gánh thế tội [D7]con
Điệp Khúc:
Tình yêu...


Trọn Đời Con Dâng

1. [D] Bao năm trôi [Gm7]qua con [Em]luôn [A]
Ngợi khen danh Chúa [D]Cha.
[Bm] Đời sống được [Em]có hôm nay,
[A]lòng tươi vui biết [D]ơn....


Chúa

1.[Bb]Từ ngàn xưa Chúa [Dm]Trời dựng nên vũ [Eb]trụ tuyệt [Bb]vời.
[Cm]Ngàn vì sao sáng [Gm]ngời hằng đêm chiếu [Cm]rọi khung [D7]trời.
[Eb]Ngài...


Có Chúa dắt chăn

[F]Cuộc sống ý nghĩa [F]vì có Giê-xu [F]trong bao gian nguy Chúa vẫn ở [F] cạnh con[F].
[Dm7]Khó nguy lo buồn [Bb2]hoặc khi bất an.
[A] Ngài...


Con được thứ tha

1.[C] Dẫu có lắm thứ kéo đến cứ như[G]ghìm chặt cuộc đời[D],[C]bao nhiêu ưu tú,bao nhiêu nan đề[G]dè nặng trên vai[D] [C]một điều tuyệt vời làm lòng con...


Dâng Chúa Trọn Đời

1. [F]Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời
Theo Chúa suốt [C7]đời làm tôi nhỏ [F]bé
Ra đi rao báo cho [Bb]người
Tin [Gm]vui Thiên Chúa muôn...


Dâng Lời Ca Tôn Vinh

Cứu [ChúaC] con đây
xin [F/C]quyết tin cậy nơi Chúa [C]
[F/C] Cứu Chúa[C] con đây
xin [F/C]quyết trông đợi nơi Ngài
Cứu [ChúaC] con...


Danh Trên Muôn Danh

[F]Giê-xu! Danh trên hết [Dm7]muôn danh
Cứu Chúa diệu [Gm7]vinh thay
[Gm7/C]Ngài là [Gm7/Bb]Vua [Am7]hiển [Bb]vinh [F/C]muôn...


Bài hát theo Tone