Danh Quý Trọng

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 841
Ab
[Ab]Giê-xu là danh quý trọng [Eb]nay!
Giê-xu nghìn thu không đổi [Ab]thay!
[Ab]Giê-xu [Ab7]thiết hữu công bình [Db]bấy!
[Bb]Ha-lê-lu-gia, [Ab]đời tôi xin dâng [Ab/C]Cứu [Eb7]Chúa [Ab]đây!