Tôn Cao Danh Giê-xu

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1699
G
[G]Giê-xu xin dâng lên Ngài lời [C]chúc [G]tôn
[C]Giê-xu ngợi [D7]khen danh Chúa trên [Bm]trời [Em]
Kìa khắp [Am]đất, hoà [D7]nhịp với ca [G]Thiên đàng[D/F#] [Em] [D]
Tụng [C]ca danh Vua Giê-xu [A7]vượt trên muôn [D7]danh
Ta [G]nên khiêm cung mau mau lại quỳ xuống [C]trước [G]ngai
Và [C]dâng lên Vua [D7]quy vinh hiển cho [Bm]Ngài [Em]
Hầu [C]cho nghe danh Giê-[D7]xu mọi gối thảy [G]đều quỳ xuống[D/F#] trước [Em]Ngài [D]
Miệng [C]môi xưng Giê-[A7]xu là Vua muôn [D7]vua
Nào ta hãy [G]hát, hát [B7]xướng danh Chúa trên trời[Em]
[C]Ngài được tôn cao[G/B], [Am]hiển vinh quyền oai[D7]
Nào ta [G]hãy hát, hát [B7]xướng danh Chúa [Em]trên trời
[C]Ngài được tôn cao[G/B], [Am]hiển vinh quyền oai[D7]
Con [B7]Đức Chúa [Em]Trời, [C]ấy Giê-xu Christ[D7] muôn đời[G]