Hãy Thắp Sáng Lên

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1860
1. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Cuộc đời bao tăm tối quanh ta
Đang cần đến ánh sáng chiếu soi
Này bạn hỡi, xin chớ lãng quên
Ánh nến trái tim cho đời đẹp lên
Điệp Khúc:
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp lên trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin
Niềm tin Giê-xu
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Đốt cháy tan niềm đau
Xóa đêm từ lâu
Vây kín quanh đời
2. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên tươi vui nụ cười
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa hân hoan
Đời hạnh phúc khi sống trao ban
Đem tình Chúa tỏa sáng thế gian
Này bạn hời xin chớ hững hờ
Xin chớ ơ thờ
Chúa đang đợi chờ
Tải về