Trọn Cả Tấm Lòng

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 6333
G
1/[G]Giờ này [D/F#]trọn cả tâm hồn [Em]con hướng [D]lên Cha từ [C]ái,
lòng con ước [D]ao khát khao gặp [D7]Ngài ...
Lạy Cha [G]yêu, nguyện được [F#]nghe tiếng Cha dạy [Em]khuyên,
[Bm]dẫn đưa con từng [C]bước , dìu con đi [A7]theo đường lối [D7]Cha…
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý [G]Chúa,
vâng phục [B7]luôn luôn trong đức [Em]tin,
[Cmaj7]dâng chúa cuộc đời [C]này,
yêu thương [D]thờ phượng Ngài không [D7]thôi…
Nguyện làm theo Thánh ý [G]Chúa,
vâng phục [B7]luôn luôn trong đức [Em]tin,
[D] [Cmaj7] con quyết đi theo Ngài [Dsus4]không [D7]đổi [G]thay.

2/ [G] Trọn đời [F#]nguyện chỉ theo Ngài [Em]thôi,
Đấng [D]cứu chuộc linh hồn [C]con,
Ngài đã thứ [D]tha biết bao lỗi [D7]lầm….
Lạy Cha [G]yêu, nguyện lời [F#]Cha dẫn đưa đời [Em]con,
[Bm]dưỡng nuôi linh hồn [C]con.
Đổi thay tâm [A7]con nên mới [D7]luôn.
ĐK:
Nguyện làm theo Thánh ý [G]Chúa,
vâng phục [B7]luôn luôn trong đức [Em]tin,
[Cmaj7]dâng chúa cuộc đời [C]này,
yêu thương [D]thờ phượng Ngài không [D7]thôi…
Nguyện làm theo Thánh ý [G]Chúa,
vâng phục [B7]luôn luôn trong đức [Em]tin,
[D] [Cmaj7] con quyết đi theo Ngài [Dsus4]không [D7]đổi [G]thay.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ G

Tìm chúng tôi trên facebook