Bài hát nhạc thánh theo tone: Am

Chỉ Mong Được Bên Chúa

1.Chúa ơi, con hằng [Am7]trông mong nơi Ngài,[B] [C] ngày đêm,
Chúa [D] ơi cho con [G]bên [G]Ngài,
[Em] kéo con quay về [Am7]ngay khi con xa...


Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ

[Am]Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng đến các cửa [Em]Ngài bằng lời cám [Am]ơn.
Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa...


Vì Ai?

1. Giê-[Am]xu vì ai huyết [Dm]tuôn?
Con [G]Trời vì sao đớn [C]đau?[E7]
Gô-[Am]tha thập giá Chúa [Dm]mang
Thương [F]thay thân Cứu Chúa...


Bài hát theo Tone