Bài hát nhạc thánh theo tone: Bm

Chúc Tụng Chúa Thánh

[Bm] Nguyện tụng ngợi Chúa hết cả lòng này,
Thật Ngài là Chúa Chí Thánh quyền năng[Em],
Khoác lấy vinh quang muôn vật tôn kính Chúa,
Đấng...


Đấng Cứu Giúp

1. [Bm]Nhiều lúc [Em]quanh con đầy ưu [Bm]tư, lo toan.
[Gmaj7]Gây hoang mang, gây cho [A]đức tin đầy [Bm]dao động.
[G]Kìa nhiều người còn nói...


Hãy Vỗ Tay Lên

[Bm]Muôn dân mau [Em7]vỗ
tay ngợi [Bm]khen [E]Cha. [F#]
[Bm]Ta mau vang lên muôn tiếng
[Em7]thắng [F#m7]trận [G]cho [F#]Ngài.
[Bm]Muôn...


Bài hát theo Tone