Đoàn Dân Giao Ước

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 16978
C
Những khi [C]lòng đầy ưu tư chán [G]chường.
Chúa nhân [Am]từ đầy quyền năng vô [Em]đối.
Ngài nâng [F]bước nắm chắc [G]tôi trong đôi [E7]tay năng [Am]quyền,
Vực tôi [Dm]thoát khỏi [Fm]chốn hư [Gsus4]vong. [G7]

Vững tin [C]rằng, Ngài luôn luôn ở [G]cùng,
Chúng ta là [Am]đoàn dân giao [Em]ước.
Bàn tay [F]Chúa sẽ dắt đưa [G]ta qua [E7]bao con [Am]đường
Trong mỗi [Dm]bước trần [G7]thế thăng [G]trầm.

[F]Không chi che [G]khuất ánh sáng rạng ngời [Am]nơi Thượng Thiên. [Am7/G]
[F]Không ai ngăn [G]lối Cứu Chúa ngự vào [Am]trong lòng ta. [Am7/G]
[F]Ta mau rao [G]báo khắp chốn tình [E7]yêu Chúa ban [Am]cho
Bằng quyền [F]năng trong [D7]danh Jêsus [Gsus4]Christ. [G]

Truyền [C]bá Phúc [E7]Âm cho mọi [Am]nơi. [Am7/G]
Người ơi [F]Chúng ta dân thuộc Thiên [G7]quốc.
Làm [C]chứng mãi mãi [E7]về Cứu [F]Chúa yêu thương, [Fm]
Từ nay [C]đến ngày [G7]Chúa lai [C]hồi.

Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ U