Thông tin về hội truyền giáo darakbang-hàn quốc

Hội Truyền Giáo Darakbang-Hàn Quốc

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: hội truyền giáo darakbang-hàn quốc

Đoàn Dân Giao Ước

Những khi [C]lòng đầy ưu tư chán [G]chường.
Chúa nhân [Am]từ đầy quyền năng vô [Em]đối.
Ngài nâng [F]bước nắm chắc [G]tôi trong đôi [E7]tay...


Chỉ Có Giê-Xu

Chúa Giê-xu, Con Chúa Trời hằng sống
Là Cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân
Chúa Giê-xu ở trong lòng tôi mãi
Là Cứu Chúa hôm qua, hôm nay,...


Bài hát theo Tone