Bài hát nhạc thánh theo tone: Cm

Bài Ca Nguyện Cầu

1. [Cm]Lạy Giê – hô – va,… Chúa nhân [Fm]từ hay thương xót ôi![Cm]....
[Fm]Vọng trông nơi Cha… chúng con [G]xin thiết [G7]tha kêu cầu[Cm]…...


Chúa Là Nơi Nương Náu

[Cm]Ngài là nơi con nương [Fm]náu.
Giê-[Bb]xu là nguồn cậy trông nơi yên [Eb]ủi.
[Ab]Chúa chính Đức Chúa [Bb]Trời, Đấng chúng [G]con [B]tôn...


Tôn Vinh Chúa Tình Yêu

1. Vì tình thương [Cm]anh Chúa xuống trần [Bb]gian
Vì lòng yêu [G7]em, Chúa sống lầm [Cm]than
Vì tình thương [Fm]tôi, Giê-[Ab]xu [Eb]mão gai...


Bài hát theo Tone