Thông tin về vikki cook

Vikki Cook

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: vikki cook

Chúa Chí Thánh

[F]Thật thiêng [Dm]liêng, thật [Gm]là chí [C]thánh
Chúa ôi [Am]Ngài đáng [D,]cho lòng [Gm]này chúc [C7]tôn Ngài [F]thật thiêng [Dm]liêng
Ngài...


Bài hát theo Tone