Thông tin về charles monroe

Charles Monroe

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: charles monroe

Hướng Lên Chúa Trên Trời

1. [F] Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng hết tâm [Gm7]linh;
Hướng lên Chúa trên trời[C7],
Xin dâng lên Cha tâm [F]hồn.
Điệp...


Bài hát theo Tone