Bài Ca Ngợi Khen

Sáng tác: Ko Hyung Won
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 15132
A
1. Tạ ơn [A]Cha yêu nhân gian, chịu [Amaj7]khổ đau
[D]Giờ này chúng [E]con chúc tôn danh [A]Ngài
Tình [D]yêu Cha ban thế [E]nhân. Chiên [C#m]Con xưa đến trần [F#m]gian,
[D]tại [E]nơi [D]Gô – [E7]tha Ngài [E]đổ huyết mua chuộc [E]con
Thập tự [A]xưa ôi cao sâu thay tình [Amaj7]Chúa Cha
[D] Ngài hàn gắn bao vết thương tâm [A]hồn
Dòng [D]huyết Jesus cứu [E]ân cho [C#m]muôn dân khắp trần [F#m]gian
[D]Cùng [E]nhau [D]đến [E7]chúc tụng [E]Chúa Đấng mua chuộc [E7]ta.
[A]Chúa, Đấng ngự ngôi cao, oai [F#m]quyền trên khắp nhân gian.
Chúc [D]tụng chiên con hiển vinh, chịu [Bm]gánh thay bao tội [E]thế [E7]nhân.
[A]Xin dâng ngàn câu ca năng [F#m]quyền, tôn quý, vinh quang.
Mãi [D]thuộc về Cha Chí Cao. Nguyện [E]chúc tôn Vua muôn đời [A]sau.

2. Nào cùng [A]nhau ta ca vang quỳ [Amaj7]trước ngôi,
[D]tụng ngợi Chúa [E]Cha chí tôn muôn [A]đời.
Ngợi [D]danh Chiên Con hiển [E]vinh, tôn [C#m]cao danh Chúa quyền [F#m]oai.
[D]Kìa [E]Giê – [D]xu [E7]danh Ngài [E]đáng chúc tôn nghìn [E7]thu.
Nào cùng [A]nhau ta dâng lên muôn muôn lời [Amaj7]tán dương.
[D] Tụng ngợi Chúa [E]Cha với bao năng [A]quyền.
Ngợi [D]danh Jesus hiển [E]vinh, Chiên [C#m]con chuộc lấy tội [F#m]nhân.
[D]Tình [E]yêu [D]Cha [E7]luôn còn [E]mãi mãi trong đời [E7]con.
[A7]Xin dâng lời suy tôn, [F#m]ca ngợi danh Chúa Giê-xu,
chúc [D]tụng danh Cha hiển vinh, quyền [Bm]phép oai nghi thuộc [E]Chúa [E7]thôi.
[A]Xin dâng lời suy tôn ca [F#m]ngợi danh Chúa Giê-xu,
chúc [D]tụng danh Cha hiển vinh. Quyền [E]phép oai nghi thuộc Ngài [A]thôi
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ U