Thông tin về greg ferguson

Greg Ferguson

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: greg ferguson

Toàn Năng Thay Chúa

Toàn năng [C]thay Chúa [G/B]Giê-xu [Am]năng quyền
Luôn nâng [Dm]đỡ dẫn dắt giúp [Fm]sức con ngày [C]đêm[G7]
Toàn năng [C]thay Chúa [Em]vinh...


Bài hát theo Tone