Thông tin về jack rollins

Jack Rollins

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: jack rollins

Chờ Mùa Đông Đến

1. Mong chờ Nô-en đến
Ngày Thiên Chúa hóa thân làm người
Ngày Vua Thánh xa ngôi cao trên trời
Xuống trần gian tối tăm ô tội điêu linh
Yêu...


Bài hát theo Tone