Bài hát nhạc thánh theo tone: Gm

Bài Ca Ngợi Khen

[Gm]Hãy đưa tay [Gm7]lên hướng về [F9]nơi thánh và ngợi khen [Gm]Giê-hô-va…
[F]Vì… đầy ơn [F9]Ngài nên hết [Dm7]lòng hát ngợi khen [Gm]Ha – lê – lu-...


Vững Tiến

1. Trời [Gm]đêm luôn bão tố mây mù [F/G]giăng vương u buồn.
Lòng được yên nghỉ trong[F/G] danh Giê-[Gm]xu.
Dù nghịch thù vây lối khiến lòng...


Vững Tiến

1. Trời [Gm]đêm luôn bão tố mây mù [F/G]giăng vương u buồn.
Lòng được yên nghỉ trong[F/G] danh Giê-[Gm]xu.
Dù nghịch thù vây lối khiến lòng...


Khải Hoàn Ca

[D]Khúc khải [Gm]hoàn dâng tiếng hát
ca ngợi Chúa vang khắp trời
từ lòng con dâng [Dm/F]Chúa quyền [Gm]năng.
[D]Hát hát [Gm]nào
ta hãy...


Bài hát theo Tone