Khải Hoàn Ca

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 1013
Gm
[D]Khúc khải [Gm]hoàn dâng tiếng hát
ca ngợi Chúa vang khắp trời
từ lòng con dâng [Dm/F]Chúa quyền [Gm]năng.
[D]Hát hát [Gm]nào
ta hãy xướng lên ngàn tiếng reo vui mừng
vì Ngài yêu thương [Dm/F]cả trần [Gm]gian
Chính bởi tay [Gm]Ngài
dựng nên bao việc khắp nơi nơi
Danh Cha uy quyền muôn dân chúc [D/F#]tôn.
Chúa Đấng siêu [Gm]việt
oai nghiêm năng quyền trên muôn loài
Ngự nơi cao [Dm7]cả vinh hiển[Gm] thay.
Lòng hoan ca [Dm7]chúc tụng tán[Gm] dương.
[D]Bước với [Gm]Ngài cầu xin Cha
luôn dìu dắt nâng đỡ con.
Lòng bình an vui [Dm/F]thỏa tràn [Gm]dâng.
[D]Hãy vững [Gm]lòng theo Chúa
mãi không ngại khó xin Chúa dùng
nguyện đời trung kiên [Dm/F]với Ngài [Gm]luôn.
Người đăng: Công
Tải về