Bài hát theo chữ cái: P

Phút Suy Tư

Có khi nào tôi nhớ
Chúa xưa chết trên thập hình
Bao tội tôi chất trên Ngài
Chúa không hề nao núng
Bởi tôi Chúa gieo thân mình
Ôi tình...


Phục Hưng

[F] Nguyện cầu Giê-[C/E]xu ngự trên ngôi [Dm]cao quyền năng[Dm7/C]
Chúa Đấng nhân [Bb]từ thương xót
Ngài ôi đoái [C]xem quanh đây bao [C7]hoang...


Bài hát theo Tone