Thông tin về dorl howard

Dorl Howard

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: dorl howard

Lời Khẩn Nguyện

[C]Cha ôi xin hãy [G/B]lắng nghe, [Am]nhậm lời vì con [Em/G]khốn cùng
[F]Bảo vệ hồn linh [C/E]con, đời con [D7]hiến cho Ngài [G7]đây
[C]Xin Cha...


Bài hát theo Tone