Bài hát nhạc thánh theo tone: B

Chúa Biết Lòng Con

Lạy Giê-[Ab]xu, Chúa biết lòng con yêu [Bbm]Ngài
Lạy Giê-[Eb7]xu, Chúa biềt lòng con yêu Chúa
Vì [C]Chúa đã yêu thương [Fm]con
Vì Chúa chết...


Xin Mãi Thuộc Ngài

[Bb]Cha kính [Eb]yêu! Xin khiến [F]con thuộc [Bb]Ngài [Eb]thuộc chỉ [F]riêng mình [Bb]Ngài [F7].
[Bb]Xin ý [Eb]Cha mãi [F]luôn ngự [Bb]trị [Eb]trong...


Đi Với Giê-xu

Câu 1:
Bước đi với [Bb]Ngài dù muôn gian khó vẫn luôn không [Eb]thay dời.
Dẫu muôn biển [F]đời cuồng phong vây hãm vẫn đi với [Bb]Giê-xu....


Gần Bên Chúa Càng Hơn

[Bb]Gần bên Chúa càng [Bb]hơn,
[F]nguyện theo Chúa không rời[Bb].
[A]Lòng con khao khát được tôn [G]thờ Ngài,
[Gm7]để [F]lắng nghe Cha...


Xin Phục Hưng Chúng Tôi

1. Cầu Ngài phục [Bb]hưng tâm linh tôi luôn.
Tràn đầy Thần [F]linh trên trôi như xưa.
Quỳ [Gm]trước ngôi Cha tôi [Eb]đang đợi chờ,
lời...


Tụng Ngợi Chúa Thánh

[Bb]Chúa Chí Thánh Chí Cao[F/Bb], con tôn ngợi [Ebmaj7]Chúa[Cm7]
[F]Oai nghi, quyền năng, hiển vinh thuộc chính [Bbsus2]Ngài
[Eb]Nguyện cuộc...


Tụng Ngợi Chúa Thánh

[Bb]Chúa Chí Thánh Chí Cao[F/Bb], con tôn ngợi [Ebmaj7]Chúa[Cm7]
[F]Oai nghi, quyền năng, hiển vinh thuộc chính [Bbsus2]Ngài
[Eb]Nguyện cuộc...


Quyết Rao Tin Lành

1. Giờ [Bb]đây tôi quyết đi đến chốn [Eb]xa xăm mịt mù,
là [Bb]nơi chưa ai [C]truyền danh Giê [F]Xu.
Nguyện [Bb]lấy điển tích hay truyền cho...


Quyết Rao Tin Lành

1. Giờ [Bb]đây tôi quyết đi đến chốn [Eb]xa xăm mịt mù,
là [Bb]nơi chưa ai [C]truyền danh Giê [F]Xu.
Nguyện [Bb]lấy điển tích hay truyền cho...


Quyết Rao Tin Lành

1. Giờ [Bb]đây tôi quyết đi đến chốn [Eb]xa xăm mịt mù,
là [Bb]nơi chưa ai [C]truyền danh Giê [F]Xu.
Nguyện [Bb]lấy điển tích hay truyền cho...


Dấu Chân Yêu Thương

Nhìn theo [Bb]gương Chúa [F/A]Giê-xu
đời con [Dm]thêm năng [Gm]lực
đi trên [Eb]đường đời [Cm7]lắm gian khó không [F]lo
Rồi một [Bb]hôm bỗng...


Giê-xu Bên Tôi 2

Chúa [Bb]yêu thương chờ tôi,
Giê-xu kêu: [Cm]Con ơi, lắng nghe!
Đêm đen [F]mù, bao cuồng phong
lôi đời con [Bb]đến chỗ tối...


Bài hát theo Tone