Gần Bên Chúa Càng Hơn

Sáng tác: Kelly Carpenter
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 12761
Bb
[Bb]Gần bên Chúa càng [Bb]hơn,
[F]nguyện theo Chúa không rời[Bb].
[A]Lòng con khao khát được tôn [G]thờ Ngài,
[Gm7]để [F]lắng nghe Cha gọi con [Eb]là bạn.
[Bb]Niềm khao khát đời [Bb]con [F]là Cha Thánh duy Ngài[Bb].
[A]Nào ai chăn dắt đời [G]con ngoài Ngài[Gm7]
ấm [F]áp thay trong bàn tay [Eb]Ngài.
[F]Dạy con biết tìm Ngài[Eb]
[F]dắt con về bên Cha[Bb]. [F](Ôi cho con [F]gần Ngài)
[Bb]Chúa ôi, [F]lòng con[Eb] [F] [Bb]khát khao [F]gần bên [Eb]Cha suốt [F]đời.
[Bb]Chúa ơi, [F]nguyện xin [Eb] [F]cho con luôn [F]mãi gần Cha[Bb].
Tải về

Nghe bài hát

Hòa Tấu U