Thông tin về kelly carpenter

Kelly Carpenter

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: kelly carpenter

Gần Bên Chúa Càng Hơn

[Bb]Gần bên Chúa càng [Bb]hơn,
[F]nguyện theo Chúa không rời[Bb].
[A]Lòng con khao khát được tôn [G]thờ Ngài,
[Gm7]để [F]lắng nghe Cha...


Bài hát theo Tone