Phục Hưng

Sáng tác: Ko Hyung Won
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 26411
F
[F] Nguyện cầu Giê-[C/E]xu ngự trên ngôi [Dm]cao quyền năng[Dm7/C]
Chúa Đấng nhân [Bb]từ thương xót
Ngài ôi đoái [C]xem quanh đây bao [C7]hoang tàn
[F] Nguyện Chúa thứ [C/E]tha, gánh bao tội [Dm]ác nhân gian
Ngài [Gm]quăng xa [Eb]đi bao buồn [C7]đau
[F] Mọi lòng hiệp một[C/E] dựng xây vương [Dm]quốc Cha Thánh[Dm7/C]
Cất hết bao [Bb]điều gian dối
Cùng bao ý [C]riêng cho Cha nhân từ[C7]
[F] Nguyện lửa Thánh [C/E]Linh phấn hưng bùng [Dm]cháy tâm con
[Gm]Cất hết bóng tối[Eb] lửa thiêng bừng [C7]sáng
[F]Xin Linh Cha tuôn đầy tràn ngập khắp [Dm]quê hương con
[Gm]Xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc [C7]sống nơi nơi
[F]Xin Linh Cha tuôn đầy lời chân lý [Em]Cha ban ra
[Gm]Xua tan đi đau thuơng[Eb], nước Chúa Cha ngự [C7]đến Chúa ơi
[F]Xin phấn [A7]hưng chúng [Dm]con giờ [Dm7/C]này
[Bb]Lời Ngài đổi thay [C]con [C7] Chúa ôi
[F]Xin nước [A7]Cha đến [Dm]trong giờ [Dm7/C]này
[Bb]Vinh [C7]quang muôn [F]đời, [Gm]vinh [C7]quang muôn [F]đời
Tải về