Bài Hát Sai Đi

Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 18241
Am
Nguyện Ngài [Am]chúc phước dẫn dắt chúng con thái [F]an trọn đời.
Ngài luôn [C]bên chăn [Dm]dắt cuộc [E]sống,
Tình yêu [F]Chúa vẫn giữ con ở [Dm]trong an [Am]lành,
Quyền năng [F]Cha sẽ [E7]dư dật đời sống [Am]con.
Nguyện Ngài [Am]chúc phước dẫn lối chúng con đến [F]nơi tuyệt vời,
Kìa vinh [C]quang Cha [Dm]chiếu muôn [E]lối,
Từ nay [F]sẽ đắc thắng luôn với [Dm]Giê-xu từng [Am]bước,
Cùng nhau [F]đi khắp [E7]nơi rao truyền Phúc [Am]Âm. [G]
[C]Nào ta hãy cùng theo Giê-[G]xu, cùng noi bước Chúa sống như Vua Giê-[C]xu,
Kìa Cha vẫn hằng sai ta [G]đi, đừng lo [F]toan chi, Cha luôn luôn đưa [E]bước.
Nơi nắng [Am]cháy, Chúa khiến tươi mới, suối [G]thiêng Cha tuôn đầy,
Ngài là ánh [Am]sáng cho ta ngày đêm dẫn dắt đến [G]nơi vinh quang của Ngài.
Hãy mừng [Dm]vui, đừng lo toan vì Chúa [G]Giê-xu đắc thắng vẫn đi cùng [C]
Hằng ngày [Dm]bên ta đến khắp [Am]chốn, sức mới [E]Chúa ban cho ta đến muôn [Am]đời.
">
Tải về

Nghe bài hát

Bích Vân - An Khương U