Thông tin về nhạc nước ngoài

Nhạc nước ngoài

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: nhạc nước ngoài

Bài Hát Sai Đi

Nguyện Ngài [Am]chúc phước dẫn dắt chúng con thái [F]an trọn đời.
Ngài luôn [C]bên chăn [Dm]dắt cuộc [E]sống,
Tình yêu [F]Chúa vẫn giữ con ở...


Cảm Tạ Chúa

[C]Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa[Em].
[Dm]Con xin dâng lên Chúa tiếng hát [Gsus4]khen[G].
[C] Ha-lê-lu-gia! Khen ngợi Chúa[Em].
[Dm]Tung hô...


Chúa Đã Đến Bên Con

1. Ngài [B]là vị [Am]Vua đời [B]đời [C2].
[B] [Am] Ngài [B]mặc hào [Am]quang rạng [B]ngời [C2].
[B] [Am] Hạ [Em7]mình Ngài [Dsus4]hy sinh thay...


Đứng Vững Trong Chúa

Nào cùng [Cm]nhau [C]bước [Cm]đi từng ngày vì Cha [Cm]dẫn dắt [C]dắt bởi [Cm]tay đại quyền.
Vinh quang [Abmaj7]Cha oai nghi [Gm7]chiếu [Fm7]sáng...


Xin Chúa Giúp Con Bước Đi

[E]Nguyện xin Chúa giúp[D/A] con[A] [Gmaj7]bước [A]đi [G]bước [D]đi [A/C#]
[Bm]Mọi nơi Chúa dẫn[D/A] đưa[A], Chúa [Gmaj7]giúp [A]con thuận [A]phục....


Tụng Ngợi Chúa Thánh

[Bb]Chúa Chí Thánh Chí Cao[F/Bb], con tôn ngợi [Ebmaj7]Chúa[Cm7]
[F]Oai nghi, quyền năng, hiển vinh thuộc chính [Bbsus2]Ngài
[Eb]Nguyện cuộc...


Giê-xu Chọn Tôi

Câu 1
Chúa đã chọn [Em7]tôi từ khi [A7]tôi còn là [D9]hài nhi thôi.
Chúa đã gọi [Em]tôi và [A7]khiến đời tôi nên mới[D].
[D7]Ngài ban cho...


Con Ghi Ơn Ngài

[D]Con ghi trong tâm này [G]con ghi trong tâm này
[D]Bao nhiêu ơn cao sâu Chúa [D]đổ [A/C#]tuôn [Bm7]không [A]ngừng
[D]Con tôn vinh [D7/F#],...


Bài hát theo Tone