Tụng Ngợi Chúa Thánh

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 08/10/2018
Lượt xem: 3629
Bb
[Bb]Chúa Chí Thánh Chí Cao[F/Bb], con tôn ngợi [Ebmaj7]Chúa[Cm7]
[F]Oai nghi, quyền năng, hiển vinh thuộc chính [Bbsus2]Ngài
[Eb]Nguyện cuộc đời chúng [F/Eb]con hằng [D]thờ phượng tôn kính [Gm]Cha. [Dm/F]
[Eb]Lòng tụng ngợi Chúa [Eb/F]Thánh muôn đời không [Bb]thôi.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Không lời B

Siu y kao U

Tìm chúng tôi trên facebook