Hãy Đến Với Ngài

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 16353
F
[F] Hãy đến với Ngài
Muôn muôn người yêu [Gm]Chúa
[Gm] Hãy hát tôn [C7]vinh
Ca tụng danh [F]thánh
[F] Đưa tay cao lên
[F7] Trong nơi đền thờ [B]thánh
[Gm] Hãy ngợi khen [F]Chúa
[C7] Ngài là Vua của [F]ta
Tải về