Hãy Đến Với Ngài

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 25/10/2022
Lượt xem: 14122
F
[F] Hãy đến với Ngài
Muôn muôn người yêu [C]Chúa
[Gm] Hãy hát tôn [Gm]vinh
Ca tụng danh [F]thánh
Đưa tay cao [F7]lên
Trong nơi đền thờ [Bb]thánh
[Bbm] Hãy ngợi khen [F]Chúa
[C7] Ngài là Vua của [F]ta
Người đăng: Công
Tải về