Vì Giê-xu sống

Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 16411
G
1. [G]Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống [C]dương trần,
Xót thương con [G]người
Sống trong tuyệt [Am7]vọng[D7].
Thân vàng hy [G]sinh[G7]
Chịu đau thương [C]cứu người.
Hiện Ngài đang [G]sống để đón muôn [D]người
Tìm nguồn thái an[G].
Vì Giê-xu sống[G7] con bước đi với [C]hy vọng,
Bóng đêm xa [G]dần
Lòng luôn vững [D]tin
Vì con biết [G]rõ [D7]Chúa [G]sống uy quyền trên [C]khắp trời,
Vì Giê-xu [G]sống luôn với con, [D7]con vui sống trong [G]Ngài
2. [G]Trên đường con đi,
Con biết Chúa [C]đi cùng,
Dẫu bao khổ [G]nạn
Vẫn luôn an [Am7]bình [D7].
Tâm hồn dịu [G]êm[G7],
Vì luôn luôn [C]có Ngài.
Hiện Ngài đang [G]sống để đón muôn [D]người
Tìm nguồn thái an[G].
Vì Giê-xu sống[G7] con bước đi với [C]hy vọng,
Bóng đêm xa [G]dần
Lòng luôn vững [D]tin
Vì con biết [G]rõ [D7]Chúa [G]sống uy quyền trên [C]khắp trời,
Vì Giê-xu [G]sống luôn với con, [D7]con vui sống trong [G]Ngài
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ U