Thông tin về gloria gaither

Gloria Gaither

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: gloria gaither

Vì Giê-xu sống

1. [G]Trên trời vinh quang
Vua Thánh xuống [C]dương trần,
Xót thương con [G]người
Sống trong tuyệt [Am7]vọng[D7].
Thân vàng hy...


Bài hát theo Tone