Khát Khao Dòng Nước

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 22365
D
1/
[D]Nhìn nai [C#]kia khát khao [Bm]dòng nước [A]mát như con thèm[G] chính Chúa [Asus4]Cha [A7]toàn [D]năng….
[D]Lòng con [C#]đây chỉ mong [Bm]chờ được [A]đến bên Cha và [G]thờ kính [Asus4]Cha [A7]đời [D]đời…
[Bm]Tâm linh [A]con chỉ mong [G]nương nơi [F#]Ngài, vì [G]chính sức Chúa dẫn đưa [Em]con mỗi [F#sus4]ngày[F#]…
[D]Lòng con [C#]đây chỉ mong [Bm]chờ được [A]đến bên Cha và [G9]thờ kính [Asus4]Cha [A7]đời [Dsus4][D]đời.

2/
[D]Lòng con [C#]trông mong nơi [Bm]Ngài như [A]thể nai kia thèm [G]mé nước suối [Asus4]trong [A7]ngọt [D]êm…
[D]Lòng con [C#]mong luôn được [Bm]vào chiêm [A]ngưỡng Chúa Giê-xu [G]và đến [Asus4]tôn [A7]thờ [D]Ngài…
[Bm]Chỉ có [A]Chúa Đấng con [G]nương con [F#]dựa, và [G]chỉ có Chúa Đấng tâm [Em]linh con [F#sus4]thờ[F#]…
[D]Lòng con [C#] luôn mong được [Bm]vào chiêm [A]ngưỡng Chúa Giê-xu [G9]và đến [Asus4]tôn [A7]thờ [Dsus4]Ngài[D}.
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ D