Bài hát nhạc thánh theo tone: Em

Chúa Là Tốt Lành

[Em]Chúa quyền năng, [D] lớn tiếng chúc [A]tán Vua [Em]tốt lành thay, [C]hoan ca chúc [D]tôn,
[Em]Chúa quyền năng, [D ]tin nơi Vua [A]Giê-xu [Em]tốt...


Vui Trong Chúa

[Em/B]Cùng nhau ta [D]hãy hát ca [Em]vui mừng
và nhảy [D7]múa ca [Em]ngợi [Am]Chúa
yêu thương đã cứu chúng sinh lầm [B]than.
[Em/B]Lòng...


Giê-xu Chọn Tôi

Câu 1
Chúa đã chọn [Em7]tôi từ khi [A7]tôi còn là [D9]hài nhi thôi.
Chúa đã gọi [Em]tôi và [A7]khiến đời tôi nên mới[D].
[D7]Ngài ban cho...


Xin Thần Linh Đến

[Em]Từ cõi lòng sâu thẩm [D]con xin Thần Linh Chúa [C]hiện diện đầy vinh hiển trong lòng [G]này [F#m7] [B7]…
[Em]Nguyện Thần Ngài luôn đổ [D]làm mọi...


Giê-Hô-Va Di-Rê

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi
Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng...


Lời Nguyện Cầu

1. Lạy Giê-[Em]xu xin cho [D]con theo ý [G]Chúa cả cuộc [Em]đời
và dùng [C]con để truyền [E7]rao danh Chúa [G]ra.
Nguyện cung [D7]hiến cả đời...


Cùng Tôn Ngợi Danh Chúa

Tụng [Em]ca danh Cha mãi trong[Bm7] đời
Lời [C]hát xướng nơi miệng con[Gmaj7]
Hồn [Am7]con luôn khoe [Em]mình trong danh [Bsus4]Chúa[B]
Lòng...


Hãy Quay Về

[Em]Lời Chúa khuyên mời này [Bsus4]con trở [Em]về.
[Am7] Đừng [Em]luyến tiếc bao cuộc [D7]vui trần [G]thế
[E7] Vinh [Am]hoa chóng [B7]đến...


Bài hát theo Tone