Lời Nguyện Cầu

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 3254
Em
1. Lạy Giê-[Em]xu xin cho [D]con theo ý [G]Chúa cả cuộc [Em]đời
và dùng [C]con để truyền [E7]rao danh Chúa [G]ra.
Nguyện cung [D7]hiến cả đời [Am]con cho Ngài [Em]luôn xin vui nhận.
Lạy Giê-[C]xu con xin [B7]vâng theo Ngài [Em]thôi.

2. Lạy Giê-[Em]xu xin cho [D]con đi với [G]Chúa suốt mọi [Em]đường,
cuộc đời [C]con nguyện trọn [D7]dâng cho Chúa thôi.
Cầu xin [E7]Chúa hãy dùng [Am]con như bình [Em]không trong tay Ngài.
Dù nơi [C]nao con cũng [B7]xin theo Ngài [Em]luôn