Bài hát theo chữ cái: Y

Yêu Thương

Họp nhau trong danh Chúa
Chúng con nguyện cầu với Ngài
Tình thương Cha nhân ái
Chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng
Cùng thông công vui thỏa...


Yêu Ta Chăng?

Yêu ta chăng?
Ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta?
Vâng con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha
Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không...


Yêu Chúa

1. [D]Bao nhiêu năm [G]tháng con ơi cùng [D]Ta, [G] [A]
[D]Khi con nguy [G]khốn Ta luôn cạnh [A]bên
[G]Khuyên lơn đỡ [D]nâng, dìu con [A]qua...


Yêu Là Khi

1. [F]Yêu là khi Chúa xuống [G/F]trong trần gian,
lìa thiên [C/E]quốc sáng láng[C7]
xa cách [F]ngôi vinh quang[C6/9]. [C7]
[F]Yêu là khi...


Bài hát theo Tone