Bài hát theo chữ cái: A

Anh Và Tôi

[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết [D7]thay cho anh và [G]tôi
[C]Anh và tôi, [F]anh và tôi,
Chúa Giê-[C]xu vui chết...


Bài hát theo Tone