Giê-Xu Đấng Sống

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 15800
G
Giê-xu Đấng [G]sống, [G7]
Tôi sẽ không còn [C]lo sợ,
[Am] Quản cai cuộc [G]đời, [Em7]
Ngài đang dắt [Am7]chăn.
[D7] Ở trong tay [G]Giê-[C]xu
[G]Chúa là [G7]Đấng rất [C]chân thật.
[Am] Từ ngay cho [G]đến
mãi [E7]mãi Giê-[Am]xu
Đấng [D7]sống muôn [G]đời.
Tải về