Bài hát nhạc thánh theo tone: Dm

Vui Trong Danh Giê-xu

1. [Dm]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] hát này.
[A]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] ca [D]mừng
[D]Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập...


Bài hát theo Tone