Bài hát nhạc thánh theo tone: Dm

Vui Trong Danh Giê-xu

1. [Dm]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] hát này.
[A]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] ca [D]mừng
[D]Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập...


Chúc Tôn Thiên Chúa Cao Vời

1. Cùng [Dm]nhau dâng lên Thiên [F]Chúa
Ca [Gm]khúc chúc tôn từ [A]tấm lòng
Bài ca tạ ơn Thiên [Gm]Chúa
Trong nắng [A7]mai mỗi ngày hãy...


Cùng Chúc Tôn Ngài

1. Lòng [C]con dâng khúc ca [Dm]vui mừng
Ngợi [Gm]khen Giê-xu chí [Am]cao
Lời [C]Giê-xu phán rất [Dm]nhân từ
Làm mới [Am]tâm [Am7]sinh...


Bài hát theo Tone