Gần Chúa Hơn

Sáng tác: Bích Hạnh
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 19189
Am
Gần bên [Am]Chúa, Chúa ơi cho con [Dm]gần Chúa hơn
Gần bên [G]Chúa, phước [G7]thay cho người theo [C]Chúa [E7]
Gần bên [Am]Chúa để con không mặc [Dm]cảm cô đơn
Gần bên [G]Chúa để [E7]con yêu Cha nhiều [Am]hơn
Con trông mong [F]Cha từ [G]sáng sớm trưa ban [C]chiều
Mong tâm linh [Dm]con gần [G]Chúa mãi không lìa [C]xa
Con yêu Cha [F]luôn vì [G]con được gần bên [Am]Chúa
Chúa ơi, cho [E]con được [E7]gần bên Chúa muôn [Am]đời
Dù bao [F]lúc khó [G]nguy hay khổ [Am]đau
Lòng đợi [F]trông Chúa [G]luôn luôn mỗi [C]ngày
Dù trong [F]trũng bóng [G]đêm Ngài luôn [E7]ở bên [Am]con
Gần bên [F]Chúa khiến [G]con luôn được bình [Am]an
Tải về