Thông tin về henry seeley

Henry Seeley

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: henry seeley

Danh Ngài Đẹp Thay

[A]Giê-xu, [E/G#]đẹp thay danh [F#m7]Vua thánh
[E]mọi vinh quang [D]dâng đến Ngài [A/C#]thật đáng[Bm7] tôn.
Là Chiên [A]con, [E/G#]đầy yêu...


Bài hát theo Tone