Bài hát nhạc thánh theo tone: A

Ân Chúa Dẫy Đầy

1/ Lòng mong [Absus4]ước có Chúa [Gb9]Jêsus trong tâm [Dbsus4]linh [Db]này.
[F]Lòng mong [Gb9]ước Chúa chiếm hữu [Ab]con sống trong người [Db]con.[F]...


Ân Chúa Dẫy Đầy

1/ Lòng mong [Absus4]ước có Chúa [Gb9]Jêsus trong tâm [Dbsus4]linh [Db]này.
[F]Lòng mong [Gb9]ước Chúa chiếm hữu [Ab]con sống trong người [Db]con.[F]...


Bài Ca Ngợi Khen

1. Tạ ơn [A]Cha yêu nhân gian, chịu [Amaj7]khổ đau
[D]Giờ này chúng [E]con chúc tôn danh [A]Ngài
Tình [D]yêu Cha ban thế [E]nhân. Chiên...


Buổi Mai Với Giê-xu

1. Tôi [Ab]đi một mình vào nơi thanh vắng,
Lúc sương [Db]đêm chưa ráo trên ngàn [Ab]bông hồng;
Và văng [Eb7]vẳng tiếng ai giọng khoan [Ab]nhân,...


Ca Khúc Tâm Linh

1. Tình [D]yêu Chúa [Bm]Trời bền [G]vững muôn [A]đời
là đồn [F#m]lũy cho [Bm]người gặp giông [G]tố gió [A]mưa,
là [Bm]nơi trú [Bb]ẩn giữa...


Ca Ngợi Chiên Con

1.[Ab]Muôn câu ca tôn vinh Giê-xu [Ab]là Cứu Chúa,
Đấng [Ab]giàu lòng yêu [G]thương cứu chúng [FM]sinh.
[Eb]Trên thập tự [Db]nơi Gô-gô-tha Chúa...


Chiên Lạc Trở Về

1. [C] Cô đơn bơ vơ, [Em] cất bước trong đêm
[Am] Tôi như con chiên đi lang [Em] thang lạc đường về
[F] Đường đời gập ghềnh, bóng [G] tối vây...


Xin Tạ Ơn Chúa

1. [A]Xin tạ ơn [Bm]Chúa đã dắt [E]dìu mỗi bước [A]đi trên đường [D]trần lắm chông [E]gai trong đời [D]con. [A]
Xin tạ ơn [Bm7]Chúa mỗi một [E]ngày...


Xin Chúa Sai Tôi

1. Kìa [Ab]chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]ánh sáng [Db]trong đêm [Ab]trường
cần ánh [Eb7]dương rọi sáng [Ab]luôn.
Kìa chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]tiếng...


Xin Chúa Sai Tôi

1. Kìa [Ab]chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]ánh sáng [Db]trong đêm [Ab]trường
cần ánh [Eb7]dương rọi sáng [Ab]luôn.
Kìa chốn [Ab#5]thiếu [Db/Ab]tiếng...


Giê-xu Bên Tôi

1. Ngày xưa khi [Ab]tôi còn sống đớn đau trong [Bbm]vô vọng
Lòng đầy u [Eb7]ám, tội lỗi phủ che thân [Ab]này
Bạn bè xa [Db]lánh không chốn náu...


Gặp Chúa

1. Từ khi [A]con gặp Giê-xu
[G#]và học [F#m]biết Chúa luôn mỗi [D]ngày,
lòng con [Bm]đây còn bình an,
[Bb]vì con [E7]biết Chúa luôn dẫn...


Gặp Chúa

1. Từ khi [A]con gặp Giê-xu
[G#]và học [F#m]biết Chúa luôn mỗi [D]ngày,
lòng con [Bm]đây còn bình an,
[Bb]vì con [E7]biết Chúa luôn dẫn...


Trọn Cả Tấm Lòng

1/[G]Giờ này [D/F#]trọn cả tâm hồn [Em]con hướng [D]lên Cha từ [C]ái,
lòng con ước [D]ao khát khao gặp [D7]Ngài ...
Lạy Cha [G]yêu, nguyện...


Lửa Phục Hưng

Cha [A]ơi trong nơi vinh [G#]quang này lòng [C#m]con đang tìm kiếm [F#m]Ngài,
với [D]cả tâm linh con [E7]mong được gặp mặt [A]Chúa.
[E7]Quăng...


Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

1. Đời [Ab]đời [Eb9]vinh quang [Ab]quy thuộc Đức [Eb7]Chúa Trời tôn [Ab]Thánh.
Đấng [Db]đã vì thế [Ab]nhân tội lỗi [Bb9]phó Con độc [Eb7]sanh....


Lời Tạ Ơn Chúa

[A]Con xin dâng lên lời tạ [Dmaj7]ơn Chúa
[E7]ban ơn yêu thương tràn muôn [A]lối. [A7]
Đành [D]cam hy sinh thân báu của [B7]Ngài
chịu hình...


Bài hát theo Tone