Hãy Hát Lên 2

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 1052
A
[Dm]Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài.
Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh [A7]danh Ngài.
[G/A]Hãy hát ca tôn [Cm/A]vinh chúc [A7]tán Ngài
[G/A] [Cm/A] [A]Ca khen Thiên Chúa, [A7]Vua trên muôn [Dm]loài.
[Dm]Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài.
Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh [A7]danh Ngài.
[G/A]Hãy hát ca tôn [Cm/A]vinh chúc [A7]tán Ngài
[G/A] [Cm/A] [A]Ca khen Thiên Chúa, [A7]Vua trên muôn [Dm]loài.
Danh [Gm]Chúa lớn [Dm/F]thay
Ca [Gm/E]khúc chúc tán Chúa [Dm]tôi.
[Gm]Chúa lớn [Dm/F]thay!
Ta [Gm/E]hãy hát khúc chúc tôn[A] [A7] Ô!
Người đăng: Công
Tải về