Lửa Phục Hưng

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 3266
A
Cha [A]ơi trong nơi vinh [G#]quang này lòng [C#m]con đang tìm kiếm [F#m]Ngài,
với [D]cả tâm linh con [E7]mong được gặp mặt [A]Chúa.
[E7]Quăng [A]xa bao nhiêu ô nhơ [G#]con trở về [C#m]đây nơi đền Thánh Ngài,
[F#m7]tình yêu [D]xưa trong Cha nay [E7]con mong được đổi [Asus4]mới.
[A7]Lòng thành dâng [D]lên lời [E]tôn vinh danh Thánh [C#m]Ngài,
[F#m]gặp Ngài từ [D]nay trọn cuộc đời [B7]này được mãi đổi [Esus4]thay.
[E7]Cầu Thần Linh [A]Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu [D]đốt cả hồn linh [A]con.
Nguyện Ngài [D]phục hưng ban sự sống [E7]mới trong tâm [A]con.
Hết cả thân [D]linh này [F]con dâng lên [A]Chúa,
Với [G]khát khao [F#m]mong chờ [Bm]lòng bừng cháy [E7]luôn
[E7]Cầu Thần Linh [A]Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu [D]đốt cả hồn linh [A]con.
Nguyện Ngài [D]phục hưng ban sự sống [E7]mới trong tâm [A]con.