Ân Chúa Dẫy Đầy Ơn Chúa Dẫy Đầy

Sáng tác: Jim Cermero
Ngày đăng: 19/09/2018
Lượt xem: 10485
A
1/ Lòng mong [Absus4]ước có Chúa [Gb9]Jêsus trong tâm [Dbsus4]linh [Db]này.
[F]Lòng mong [Gb9]ước Chúa chiếm hữu [Ab]con sống trong người [Db]con.[F] [F7]
Xin cho [Gb9]lòng cảm [Ab]nhận được ơn cứu [G]diệu kỳ.
Nguyện lòng [Eb]con đây tràn [F]dâng [Gb]Thánh Linh [Ab]

2/ Lòng mong [Absus4]ước có thể [Gb9]đổi thay tâm ô [Dbsus4]dơ [D]này,
[F]hàn gắn [Gb9]hết những mảnh vở [Ab]trong trái tim của [Db]con. [F][E7]
Với hy [Gb9]vọng đặt [Ab]trong bàn tay của [G]Cha thiên thượng.
Nguyện Chúa [Eb]dẫn dắt đời [F]con Chúa ôi! [Ab]
ĐK:

[F]Được sống trong [Gb]Ngài còn [Ab]chi ước [F]muốn nào.
Được [Db7]Chúa ngự [Gb]vào lòng còn [F7]chi tâm hồn sầu [Bbm]lo.
Cầu xin [Ebm7]Chúa lấp đầy, Thần
Linh [Absus4]Chúa [Ab]tuôn [Ab]tràn [Ab]trong [Db]con [Bbm]
[Ab]Cầu xin [Ebm]Chúa lấp đầy, Thần
Linh [Absus4]Chúa [Ab]luôn [Ab]ngự [Ab7]trong [Db]con.
Tải về

Video liên quan

Nghe bài hát

Isaac Thái A