Thông tin về jim cermero

Jim Cermero

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: jim cermero

Ân Chúa Dẫy Đầy

1/ Lòng mong [Absus4]ước có Chúa [Gb9]Jêsus trong tâm [Dbsus4]linh [Db]này.
[F]Lòng mong [Gb9]ước Chúa chiếm hữu [Ab]con sống trong người [Db]con.[F]...


Bài hát theo Tone