Thông tin về stuart dauermann

Stuart Dauermann

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: stuart dauermann

Cùng Tôn Ngợi Danh Chúa

Tụng [Em]ca danh Cha mãi trong[Bm7] đời
Lời [C]hát xướng nơi miệng con[Gmaj7]
Hồn [Am7]con luôn khoe [Em]mình trong danh [Bsus4]Chúa[B]
Lòng...


Bài hát theo Tone