Thông tin về fritz klein

Fritz Klein

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: fritz klein

Hãy Vỗ Tay Lên

[Bm]Muôn dân mau [Em7]vỗ
tay ngợi [Bm]khen [E]Cha. [F#]
[Bm]Ta mau vang lên muôn tiếng
[Em7]thắng [F#m7]trận [G]cho [F#]Ngài.
[Bm]Muôn...


Bài hát theo Tone