Bài hát nhạc thánh theo tone: E

Bài Ca Dâng Chúa

[E]Hãy cất tiếng [Fm]hát ngợi [F2sus4]]khen [Fm]Chúa Trời[F2sus4]…
[Fm]Xin dâng lên [F2sus4]Cha một bài[Fm] ca mới[G]…. [A] [F]
[Bbm]Muôn dân...


Chính Chúa Mà Thôi

1. Dù đêm tăm tối,[E] nghịch thù giăng lối,
[Bm] cầu xin Chúa [G]giúp con trông đợi [A]tiếng Chúa mà thôi[E].
Dù không hiểu hết [E] mọi điều...


Vững Tin Vào Ngài

1. Chúa ban cho [E]con, có tương lai [A]bảo toàn.
Ở trong bàn [F#m]tay nhân ái,
Ngài đưa [E/B]dẫn mỗi bước chân [B]con,
Sống kinh nghiệm...


Vì Được Ngài Yêu Thương

[E] Cứu Chúa ban ơn yêu thương đời đời[F#m7],
Bát ngát, mênh mông, bao la tuyệt vời,
[A2] Khiến trái tim con hôm nay tràn tuôn[Bsus4]
Bao...


Thấy Chúng Ta Luôn Trung Thành

[Esus2]Cùng trên đường hẹp theo Chúa ta,
Hỡi những [B/E]người lữ [A/E]hành.
Kìa [E9]bao đàn anh đi trước ta vẫn tận [A9/E]trung.
[F#m7]Vỗ...


Sống Yêu Thương

1. Yêu là hiến dâng cuộc đời và sống cho người yêu
Yêu là sống trong nhân từ, là thứ tha người thương
Yêu là ủi an chân tình, là mãi tin cậy...


Đấng Chăn Giữ Con

[Eb]Con xin [Eb/G]Chúa Ngài gìn [Ab/C] giữ bước [Bb7sus4]con [Bb7]
[Ab/C]Dắt con [Bb2D]đi mọi [Eb2sus4]lối trong [Eb]đời.
[Ab]Chúa chở...


Con Đường Gian Khó

1. Gian [Eb]nguy chờ ta trên đường,
đường về [Ab]thiên quốc khó khăn [Eb]trăm bề.
Bao nhiêu buồn đau với ưu sầu chứa [Bb]chan...


Cùng Ca Khen, Tôn Thờ Chúa

Cùng ca khen tôn thờ Chúa
([E] [F#m]Hãy lớn tiếng hát chúc [B7]tôn)
Vì tình Ngài ôi sao lớn lao
([E] Vì tình Ngài [A]ôi sao cao vời...


Khúc Hát Ka-Lêu

Lêu lêu [E]lêu lêu lêu lêu
lêu lêu lêu lêu lêu lêu
Lêu lêu [E]lêu lêu lêu lêu
lêu lêu lêu lêu lêu lêu
Tôi đang đi trên chốn đồi...


Bài hát theo Tone