Bài Ca Dâng Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 4420
E
[E]Hãy cất tiếng [Fm]hát ngợi [F2sus4]]khen [Fm]Chúa Trời[F2sus4]…
[Fm]Xin dâng lên [F2sus4]Cha một bài[Fm] ca mới[G]…. [A] [F]
[Bbm]Muôn dân cung kính tôn thờ. [Fm]
Nương nơi Cha yêu an bình mãi[Csus4]…..[C] [Dm7] [E]
Vui [C]thay cho [Fm]ai nhờ cậy nơi Ngài…. [F2sus4] [Fm]
Trước những khốn khó lòng [F2sus4]luôn yêu [Fm]Chúa[G]….
[Bbm]Chân luôn luôn bước vững vàng.
[C]Có Chúa mãi mãi không [E]lo sợ[Fm]….
Trọn đời xin dâng lên Cha,…
lòng [Db]con tôn cao[Eb]…. Ngài luôn[Fm]….. [Eb] [Dbmaj7]
[Cm11]Nào cùng [Bbm]dâng bao câu ca…. truyền [Db]rao tình [Bbm]yêu khắp nơi[Gm11] [C]……..[D] [Eb] [E]

[E]Hãy cất tiếng [Fm]hát ngợi [F2sus4]]khen [Fm]Chúa Trời[F2sus4]…
[Fm]Xin dâng lên [F2sus4]Cha một bài[Fm] ca mới[G]…. [A] [F]
[Bbm]Muôn dân cung kính tôn thờ.
[Fm] Nương nơi Cha yêu an bình mãi[Csus4]…..[C] [Dm7]
[E] Vui [C]thay cho [Fm]ai nhờ cậy nơi Ngài…. [F2sus4] [Fm]
Trước những khốn khó lòng [F2sus4]luôn yêu [Fm]Chúa[G]….
[Bbm]Chân luôn luôn bước vững vàng.
[C]Có Chúa mãi mãi không [E]lo sợ[Fm]….
Trọn đời xin dâng lên Cha,… lòng [Db]con tôn cao[Eb]…. Ngài luôn[Fm]…..
[Eb] [Dbmaj7] [Cm11]Nào cùng [Bbm]dâng bao câu ca…. truyền [Db]rao tình [Bbm]yêu khắp nơi[Gm11] [C]……..[D] [Eb] [E] [Bbm]chân luôn luôn bước vững vàng[C]. Có Chúa mãi [C]mãi không lo sợ[Fm]. [Eb] [Dbmaj7] [Cm11]
[Bbm]Chân luôn luôn bước vững vàng. [C] Có Chúa mãi [C]mãi không lo sợ….
[Bbm]Vinh quang thay Chúa trên trời.
[C]Hân hoan luôn [C]ca khen Ngài mãi[Fm] [Db] [Eb] [Fm]
Tải về