Hô-Sa-Na!

Sáng tác: Carl Tuttle
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 19624
G
1. [G]Hô-sa na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển [D7]vinh
Hô-[G]sa-na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển [D7]vinh
[C] Với tất cả tâm hồn con[G]
[C] Cất tiếng hát lên ngợi khen[G]
[C] Đấng Chủ Tể muôn loài [B7]đến [B7/D#]muôn [Em]đời
Hô-[Am]sa-na danh Ngài [D7]trên từng [Gsus4]trời[G]
2. [G]Huy hoàng [D7]oai quyền
[Em]Hiển vinh thay Vua [C]của các [D7]vua
[G]Huy hoàng [D7]oai quyền
[Em]Hiển vinh thay Vua [C]của các [D7]vua
[C] Với tất cả tâm hồn [G]con
[C] Cất tiếng hát lên ngợi khen[G]
[C] Đấng Chủ Tể muôn loài [B7]đến [B7/D#]muôn [Em]loài
Hô-[Am]sa-na danh Ngài [D7]trên từng [Gsus4]trời [G]
Tải về