Thông tin về carl tuttle

Carl Tuttle

Bài hát liên quan: carl tuttle

Hô-Sa-Na!

1. [G]Hô-sa na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển [D7]vinh
Hô-[G]sa-na! Hô-[D7]sa-na! Hô-[Em]sa-na!
Ca ngợi [C]Vua hiển...


Bài hát theo Tone